180
Toolox - dobry substrat do obróbki powierzchni
<image mediaid="{CA4D03CC-677B-4B65-AE1C-E6A5AD4798FD}"></image>

Utwardzanie powierzchni

Toolox® posiada doskonałe możliwości przetwarzania, takiego jak powlekanie i azotowanie, co oznacza elastyczność możliwości wyboru wielu zastosowań.

Chcesz zwiększyć twardość powierzchni swoich narzędzi — i obniżyć częstotliwość serwisowania oraz koszty?

Toolox® jest wystarczająco twarda i wystarczająco wytrzymała, by traktować ją jako idealne podłoże dla inżynierii powierzchni. Jeśli zdecydujesz się na azotowanie, możesz osiągnąć twardości powierzchni 58-65 HRC do zastosowań wysoce odpornych na ścieranie. Albo, w zależności od czynnika korozyjnego można ją pokryć odpowiednią powłoką, aby przeciwdziałać atakom korozji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości rdzenia, co pomaga zapobiegać pękaniu i kruszeniu.

Jeśli używasz narzędzi zamiennych lub prototypowych, możesz wysłać je do obróbki powierzchniowej, przekształcając je z rozwiązania tymczasowego na oprzyrządowanie produkcyjne. Dopóki proces powlekania przebiega w temperaturze nie przekraczającej 590 °C /1094 °F, właściwości stali narzędziowej pozostają niezmienione.

Najważniejsze cechy

  • Wysoka twardość i wytrzymałość Te właściwości sprawiają, że Toolox® stanowi idealne podłoże do azotowania, umożliwiając szerszy zakres zastosowań wymagających wysokiego docisku i wytrzymałości na ścieranie. Czysty materiał o bardzo niskiej zawartości zanieczyszczeń. To oznacza, że Toolox® 44 można stosować w większości przypadków wymagających wykończenia powierzchni i uzyskania połysku A1.
  • Udarność podłoża Obróbka powierzchni, taka jak azotowanie i powlekanie PVD, wymaga wysokiej wytrzymałości. Niewielka szczelina w warstwie powierzchniowej najprawdopodobniej nie będzie przenoszona do podłoża.
  • Łatwo zamienić oprzyrządowania prototypowe w oprzyrządowanie produkcyjne. 
  • Ze względu na swoje doskonałe właściwości zachowywane w procesach takich jak trawienie, polerowanie i nakładanie powłok, Toolox® zapewnia elastyczność niemal niekończących się zastosowań: formowanie wtryskowe plastiku, gumy i silikonu, praca na gorąco, na zimno, noże i ostrza do recyklingu, zaciski i uchwyty, części maszyn i inne. 

Przeczytaj Zastosowania, by zapoznać się z dalszymi informacjami na temat sposobu wykorzystania stali Toolox® w pracy nad różnymi zastosowaniami. 

<image mediaid="{990873AE-135D-40E7-9B99-907AC1471235}"></image>

Najlepsze praktyki dotyczące polerowania stali Toolox®

Dowiedz się więcej