180

Strenx® 1100 Plus

Strenx® 1100 Plus to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco o minimalnej granicy plastyczności 1100 MPa i niesamowitej wydajności spawania.

Strenx® 1100 Plus* to nowa stal konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości i wyjątkowych właściwościach spawania. Wytrzymałość, wydłużenie i udarność obszaru spawanego spełniają minimalne gwarancje dotyczące materiału rodzimego.

Stanowi to ważne zalety konstrukcyjne. Twój projekt może się opierać na takiej samej minimalnej wytrzymałości statycznej w całym obszarze zastosowania, w zależności od obowiązujących zasad projektowania. Stal Strenx® 1100 Plus jest perfekcyjna do wytwarzania urządzeń dźwigowych, które są mocniejsze, sięgają wyżej i mogą podnosić cięższe ładunki. Właśnie dlatego nazywamy ją stalą wysokowydajną.

Zalety Strenx® 1100 Plus obejmują:

  • Wyjątkowa spawalność wraz z dopasowaną wytrzymałością, wydłużeniem i udarnością w obszarze spoiny. W oparciu o testy WST zgodne z normą PN-EN ISO 17642-2:2005 spawanie można przeprowadzać w temperaturze pokojowej.
  • Bardzo dobra formowalność i jakość powierzchni.
  • Znakomita powtarzalność właściwości gwarantowana przez zawężone tolerancje, które umożliwiają uzyskanie przewidywalnego zachowania w trakcie obróbki warsztatowej.
  • Wysoka udarność zapewniająca dobrą odporność na pękanie

* Stal Strenx® 1100 Plus nie uzyskała jeszcze formalnego oznaczenia zgodnego z normami EN

Download Brochure

1,47 Mb