180 180
SSAB Weathering 355

SSAB Weathering 355

Dla ochrony przed czynnikami atmosferycznymi i dla długiego okresu użytkowania

Dzięki swym własnościom antykorozyjnym, SSAB Weathering 355 zmniejsza do minimum potrzeby konserwacji i zabezpieczenia przed korozją, przyczyniając się znacznie do niskich kosztów konserwacji w cyklu pracy produktu.

Oprócz niższych kosztów konserwacji, mniejsza potrzeba ochrony przed korozją oznacza mniejsze zużycie farby i rozpuszczalników, co sprawia, że SSAB Weathering 355 jest stalą przyjazną dla środowiska.

Stal ta przyczynia się do znakomitej produktywności dzięki swej dobrej podatności na formowanie, udarności i spawalności. Typowe zastosowania to komponenty konstrukcyjne budynków, słupy transmisyjne, mosty, itp.

 

SSAB Weathering 355 w postaci walcowanych na gorąco taśm i blach grubych spełnia i przekracza wymagania EN 10025-5. Jeśli zostało to uzgodnione, stal może być dostarczona z podwójnym certyfikatem i oznakowaniem CE.

Zakres wymiarów

 SSAB Weathering 355 dostępny jest w przedziale grubości 0.50 - 60.00 mm i szerokości do 1860 mm w postaci kręgów, taśm ciętych z kręgów i arkuszy ciętych z kręgów oraz 3300 mm w postaci blach grubych. Długości wynoszą do 16 m dla arkuszy ciętych z kręgów i 13 dla blach grubych.

Dostępne normy

SSAB Weathering 355

SSAB Weathering 355

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

Stal trudnordzewiejąca

WYMIARY

T: 0.5 - 60 mm

W: Aż do 1600 mm

L: Aż do 16000 mm

NORMY

KARTA PRODUKTOWA

English