180

SSAB Weathering - Stworzone dla Ciebie i długiego okresu użytkowania 

Jeśli szerszy wybór stali trudnordzewiejących zadowoli Twoich klientów, SSAB Weathering dostarczy to, czego potrzebujesz.

SSAB Weathering stworzone dla Ciebie

  • Najszersza oferta na rynku
  • Zawężone tolerancje
  • SSAB jedynym dostawcą stali COR-TEN®  w Europie
  • Granica plastyczności 355-960 MPa
  • Możliwość zamawiania małych ilości
  • Bardziej efektywna obróbka warsztatowa
  • Znakomite własności w zakresie formowania na zimno
  • Niskie lub zerowe koszty konserwacji
  • Więcej zadowolonych klientów

Korzyści dla Twojej firmy

Znakomite własności w zakresie formowania, obróbki maszynowej i spawania.

Więcej

Dobry wygląd przez wiele lat

Patyna na powierzchni powstrzymuje stal przed dalszym rdzewieniem.

Dowiedz się więcej

Ochrona na lata

Stale SSAB Weathering i COR-TEN® są odporne na korozję, ponieważ chronią się same dzięki tworzeniu tlenków na powierzchni. Dzięki zawartości miedzi, chromu, niklu i fosforu w stali, na poddanej naprzemiennie suchym i mokrym warunkom powierzchni tworzy się ochronna warstwa tlenków - patyna.

Patyna na powierzchni powstrzymuje stal przed dalszym rdzewieniem, zmniejszając radykalnie koszty konserwacji. Jeśli powłoka powierzchni ulegnie uszkodzeniu, wytworzy się nowa patyna, zapewniając dalszą ochronę. Dla klienta oznacza to duże oszczędności w czasie pracy produktu. W przypadku konstrukcji stalowych wykonanych ze zwykłych stali, koszt malowania i konserwacji może stanowić do 15-20% kosztów całkowitych.

Stale SSAB Weathering są często stosowane w przemyśle petrochemicznym ze względu na ich dużą odporność na wysokie temperatury oraz siarkę, czyli warunki bardzo szkodliwe dla innych stali.

Architekci i projektanci wybierają te stale zarówno ze względów estetycznych, jak i praktycznych. Stal zastosowana jako okładzina elewacyjna zmienia swój kolor na ciepły rdzawo-brązowy i przez cały czas eksploatacji budynku nie wymaga malowania lub innych zabiegów konserwacyjnych.

Wsparcie w pakiecie

Oferta SSAB Weathering i COR-TEN® obejmuje łatwy dostęp do wiedzy i wsparcia technicznego.

Więcej

Dostawa zgodnie z Twoim wyborem

Oferta produktów SSAB Weathering obejmuje blachy grube walcowane na gorąco, taśmy walcowane na gorąco lub na zimno, rury i kształtowniki.

Oferta produktów
NAZWA PRODUKTU
ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

Stal trudnordzewiejąca

WYMIARY

T: 2 - 12.7 mm

W: Aż do 3300 mm

L: Aż do 15000 mm

NORMY

EN 10051

EN 10029

KARTA PRODUKTOWA

English

ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

Stal trudnordzewiejąca

WYMIARY

T: 0.5 - 3 mm

W: Aż do 1530 mm

NORMY

EN 10131

KARTA PRODUKTOWA

English

NAZWA PRODUKTU
COR-TEN® B
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

Stal trudnordzewiejąca

WYMIARY

T: 2 - 40 mm

W: Aż do 3300 mm

L: Aż do 15000 mm

NORMY

EN 10051

EN 10029

KARTA PRODUKTOWA

English

NAZWA PRODUKTU
COR-TEN® B-D
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

Stal trudnordzewiejąca

WYMIARY

T: 2 - 40 mm

W: Aż do 3300 mm

L: Aż do 15000 mm

NORMY

EN 10051

EN 10029

KARTA PRODUKTOWA

English

NAZWA PRODUKTU
SSAB Weathering 355
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

Stal trudnordzewiejąca

WYMIARY

T: 0.5 - 60 mm

W: Aż do 1600 mm

L: Aż do 16000 mm

NORMY
KARTA PRODUKTOWA

English

NAZWA PRODUKTU
SSAB Weathering 550
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

Stal trudnordzewiejąca

WYMIARY

T: 3 - 6.1 mm

W: Aż do 1600 mm

L: Aż do 12000 mm

NORMY

EN 10051

KARTA PRODUKTOWA

English

NAZWA PRODUKTU
SSAB Weathering 700
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

Stal trudnordzewiejąca

WYMIARY

T: 0.98 - 2.1 mm

W: Aż do 1500 mm

L: Aż do 8500 mm

NORMY

EN 10131

KARTA PRODUKTOWA

English

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY

EN 10219-2

EN 1090-2

KARTA PRODUKTOWA

English

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY

EN 10219-2

KARTA PRODUKTOWA

English