180
SSAB Multisteel SNL

SSAB MultiSteel SNL

Blacha gruba ze stali konstrukcyjnej normalizowanej.

SSAB Multisteel SNL to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco, przeznaczona na ogólne konstrukcje stalowe. SNL = Structural Normalized Low Temperature (konstrukcyjna normalizowana, do niskich temperatur)

Wykraczając poza wymogi stawiane różnym standardowym gatunkom stali, stal SSAB Multisteel SNL jest uniwersalną stalą konstrukcyjną przeznaczoną do produkcji wyrobów i konstrukcji stalowych. Podatność na formowanie i powtarzalna jakość gwarantują szybką, nieprzerwaną produkcję, generując wyraźne oszczędności w kosztach gospodarowania materiałem.

Stal SSAB Multisteel SNL wykracza poza wymagania różnych norm dla stali i jest dostępna jako sześć standardowych gatunków stali: S355N i S355NL zgodne z normą EN 10025-3 oraz S355K2+N, S355J2+N, S355J0+N i S355JR+N zgodne z normą EN 10025-2.


Oznaczenie CE:

Huta SSAB w Raahe jest uprawniona do używania oznaczenia CE dla stali konstrukcyjnych zgodnie z normami EN 10025-2 i EN 10025-3 w oparciu EN 10025-1.

Oznaczenie CE jest umieszczane na dodatkowej stronie certyfikatu kontroli 3.1

Dimension range

SSAB Multisteel SNL is available in thicknesses of 5.00 - 150.00 mm.

Dostępne normy

EN 10025-2

EN 10025-3

SSAB Multisteel SNL

SSAB Multisteel SNL

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

WYMIARY

T: 5 - 150 mm

NORMY

EN 10025-2

EN 10025-3

KARTA PRODUKTOWA