180

SSAB Multisteel SN

Blacha gruba ze stali konstrukcyjnej normalizowanej lub walcowanej normalizująco.

SSAB Multisteel SN to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco przeznaczona na ogólne konstrukcje stalowe. SN = Structural Normalized (konstrukcyjna normalizowana).

Wykraczając poza wymogi stawiane różnym standardowym gatunkom stali, stal SSAB Multisteel SN jest uniwersalną stalą konstrukcyjną przeznaczoną do produkcji wyrobów i konstrukcji stalowych. Podatność na formowanie i powtarzalna jakość gwarantują szybką, nieprzerwaną produkcję, generując wyraźne oszczędności w kosztach gospodarowania materiałem.

Stal SSAB Multisteel SN wykracza poza wymagania różnych norm dla stali i jest dostępna jako cztery standardowe gatunki stali: S355K2+N, S355J2+N, S355J0+N i S355JR+N zgodne z normą EN 10025-2.

Oznaczenie CE:

Huta SSAB w Raahe jest uprawniona do używania oznaczenia CE dla stali konstrukcyjnych zgodnie z normami EN 10025-2 i EN 10025-3 w oparciu EN 10025-1.

Oznaczenie CE jest umieszczane na dodatkowej stronie certyfikatu kontroli 3.1.

Dimension range

SSAB Multisteel SN is available in thickness of 5.00 - 150.00 mm.

Dostępne normy

EN 10025-2

SSAB Multisteel SN

SSAB Multisteel SN

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

WYMIARY

T: 5 - 150 mm

NORMY

EN 10025-2

KARTA PRODUKTOWA