180
SSAB Multisteel SN

SSAB Multisteel SN

Blacha gruba ze stali konstrukcyjnej normalizowanej lub walcowanej normalizująco.

SSAB Multisteel SN to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco przeznaczona na ogólne konstrukcje stalowe. SN = Structural Normalized (konstrukcyjna normalizowana).

Wykraczając poza wymogi stawiane różnym standardowym gatunkom stali, stal SSAB Multisteel SN jest uniwersalną stalą konstrukcyjną przeznaczoną do produkcji wyrobów i konstrukcji stalowych. Podatność na formowanie i powtarzalna jakość gwarantują szybką, nieprzerwaną produkcję, generując wyraźne oszczędności w kosztach gospodarowania materiałem.

Stal SSAB Multisteel SN wykracza poza wymagania różnych norm dla stali i jest dostępna jako cztery standardowe gatunki stali: S355K2+N, S355J2+N, S355J0+N i S355JR+N zgodne z normą EN 10025-2.

Oznaczenie CE:

Huta SSAB w Raahe jest uprawniona do używania oznaczenia CE dla stali konstrukcyjnych zgodnie z normami EN 10025-2 i EN 10025-3 w oparciu EN 10025-1.

Oznaczenie CE jest umieszczane na dodatkowej stronie certyfikatu kontroli 3.1.

Dimension range

SSAB Multisteel SN is available in thickness of 5.00 - 150.00 mm.

Dostępne normy

EN 10025-2

SSAB Multisteel SN

SSAB Multisteel SN

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

WYMIARY

T: 5 - 150 mm

NORMY

EN 10025-2

KARTA PRODUKTOWA