180
SSAB Multisteel PES

SSAB Multisteel PES

Blacha gruba ze stali normalizowanej na zbiorniki ciśnieniowe podwójnie certyfikowana dla stali konstrukcyjnych.

SSAB Multisteel PES to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco przeznaczona na ogólne konstrukcje stalowe sprzętu ciśnieniowego. PES = Pressure European Structural (Europejska Konstrukcyjna Ciśnieniowa - spełnia normy europejskie).

Wykraczając poza wymogi stawiane różnym standardowym gatunkom stali, stal SSAB Multisteel PES jest uniwersalną stalą na zbiorniki ciśnieniowe przeznaczoną do produkcji urządzeń ciśnieniowych wykonanych z podatnych na spawanie gatunków stali drobnoziarnistej. Podatność na formowanie i powtarzalna jakość gwarantują szybką, nieprzerwaną produkcję, generując wyraźne oszczędności w kosztach gospodarowania materiałem. Certyfikat, także dla stali konstrukcyjnych zgodnych z normą EN 10025-2, daje więcej możliwości wykorzystania w różnych zastosowaniach.

Stal SSAB Multisteel PES wykracza poza wymagania różnych norm dla stali i jest dostępna jako cztery standardowe gatunki stali: SSAB Multisteel PES, P355N, P355NH i P355NL2 zgodne z normą EN 10028-3 i jeszcze S355K2+N zgodna z normą EN 10025-2.


SSAB Multisteel PES obejmuje gatunki stali o czterech różnych wymogach jakościowych:

1) Jakość gwarantowana w temperaturze pokojowej (P355N)

2) Jakość gwarantowana w podwyższonej temperaturze (P355NH)

3) Jakość gwarantowana w niskiej temperaturze (P355NL2)

4) Jakość konstrukcyjna (S355K2+N)

5) SSAB Multisteel PES (wszystkie razem)


Certyfikat PED:

Gatunki stali na zbiorniki ciśnieniowe uznane przez normę EN 10028 są dostarczane na ogół wraz ze świadectwem kontroli 3.1. Dyrektywa 2014/68/EU (PED) wymaga, by system zapewnienia jakości przez producenta został zatwierdzony przez zewnętrzny organ akredytowany (Jednostka Notyfikowana).

Huta SSAB Europe Oy w Raahe działa zgodnie z PED – zatwierdzenie wydane przez DNV GL.

Huta SSAB w Raahe jest uprawniona do używania certyfikatu PED dla stali na sprzęt ciśnieniowy zgodnie z normą EN 10028-3 w oparciu EN 10028-1.

Dimension range

SSAB Multisteel PES is available in thickness of 5.00 – 150.00 mm.

Dostępne normy

EN 10025-3

EN 10028-3

SSAB Multisteel PES

SSAB Multisteel PES

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Zbiorniki ciśnieniowe

WYMIARY

T: 5 - 150 mm

NORMY

EN 10025-3

EN 10028-3

KARTA PRODUKTOWA