180

SSAB Multisteel PEA

Blacha gruba ze stali normalizowanej na zbiorniki ciśnieniowe.

SSAB Multisteel PEA to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco przeznaczona na ogólne konstrukcje stalowe sprzętu ciśnieniowego. PEA = Pressure European American (Europejska Amerykańska Ciśnieniowa - spełnia normy europejskie i amerykańskie).

Wykraczając poza wymogi stawiane różnym standardowym gatunkom stali, stal SSAB Multisteel PEA jest uniwersalną stalą na zbiorniki ciśnieniowe przeznaczoną do produkcji urządzeń ciśnieniowych wykonanych z podatnych na spawanie gatunków stali drobnoziarnistej. Podatność na formowanie i powtarzalna jakość gwarantują szybką, nieprzerwaną produkcję, generując wyraźne oszczędności w kosztach gospodarowania materiałem.

Stal SSAB Multisteel PEA wykracza poza wymagania różnych norm dla stali i jest dostępna jako pięć standardowych gatunków stali: P355N, P355NH, P355NL1 i P355NL2 zgodne z normą EN 10028-3 i SA/A516 GR 70 zgodna z normą ASME/ASTM SA/A516.


SSAB Multisteel PEA obejmuje gatunki stali o pięciu różnych jakościach:

1) Jakość gwarantowana w temperaturze pokojowej (P355N)

2) Jakość gwarantowana w podwyższonej temperaturze (P355NH)

3) Jakość gwarantowana w niskiej temperaturze (P355NL1)

4) Specjalna jakość gwarantowana w niskiej temperaturze (P355NL2)

5) Normalizowana stal na zbiorniki ciśnieniowe ogólnego zastosowania wytrzymała na uderzenia (SA/A516 GR 70)

6) SSAB Multisteel PEA (wszystkie razem)


Certyfikat PED (dla gatunków EN 10028-3):

Gatunki stali na zbiorniki ciśnieniowe uznane przez normę EN 10028 są dostarczane na ogół wraz ze świadectwem kontroli 3.1. Dyrektywa 2014/68/EU (PED) wymaga, by system zapewnienia jakości przez producenta został zatwierdzony przez zewnętrzny organ akredytowany (Jednostka Notyfikowana).

Huta SSAB Europe Oy w Raahe działa zgodnie z PED – zatwierdzenie wydane przez DNV GL.

Huta SSAB w Raahe jest uprawniona do używania certyfikatu PED dla stali na sprzęt ciśnieniowy zgodnie z normą EN 10028-3 w oparciu EN 10028-1.

Dimension range

SSAB Multisteel PEA is available in thickness of 6.00 – 50.00 mm.

Dostępne normy

ASME SA516

ASTM A516

EN 10028-3

SSAB Multisteel PEA

SSAB Multisteel PEA

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Zbiorniki ciśnieniowe

WYMIARY

T: 6 - 50 mm

NORMY

ASME SA516

ASTM A516

EN 10028-3

KARTA PRODUKTOWA