180
SSAB Multisteel PEA

SSAB Multisteel PEA

Blacha gruba ze stali normalizowanej na zbiorniki ciśnieniowe.

SSAB Multisteel PEA to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco przeznaczona na ogólne konstrukcje stalowe sprzętu ciśnieniowego. PEA = Pressure European American (Europejska Amerykańska Ciśnieniowa - spełnia normy europejskie i amerykańskie).

Wykraczając poza wymogi stawiane różnym standardowym gatunkom stali, stal SSAB Multisteel PEA jest uniwersalną stalą na zbiorniki ciśnieniowe przeznaczoną do produkcji urządzeń ciśnieniowych wykonanych z podatnych na spawanie gatunków stali drobnoziarnistej. Podatność na formowanie i powtarzalna jakość gwarantują szybką, nieprzerwaną produkcję, generując wyraźne oszczędności w kosztach gospodarowania materiałem.

Stal SSAB Multisteel PEA wykracza poza wymagania różnych norm dla stali i jest dostępna jako pięć standardowych gatunków stali: P355N, P355NH, P355NL1 i P355NL2 zgodne z normą EN 10028-3 i SA/A516 GR 70 zgodna z normą ASME/ASTM SA/A516.


SSAB Multisteel PEA obejmuje gatunki stali o pięciu różnych jakościach:

1) Jakość gwarantowana w temperaturze pokojowej (P355N)

2) Jakość gwarantowana w podwyższonej temperaturze (P355NH)

3) Jakość gwarantowana w niskiej temperaturze (P355NL1)

4) Specjalna jakość gwarantowana w niskiej temperaturze (P355NL2)

5) Normalizowana stal na zbiorniki ciśnieniowe ogólnego zastosowania wytrzymała na uderzenia (SA/A516 GR 70)

6) SSAB Multisteel PEA (wszystkie razem)


Certyfikat PED (dla gatunków EN 10028-3):

Gatunki stali na zbiorniki ciśnieniowe uznane przez normę EN 10028 są dostarczane na ogół wraz ze świadectwem kontroli 3.1. Dyrektywa 2014/68/EU (PED) wymaga, by system zapewnienia jakości przez producenta został zatwierdzony przez zewnętrzny organ akredytowany (Jednostka Notyfikowana).

Huta SSAB Europe Oy w Raahe działa zgodnie z PED – zatwierdzenie wydane przez DNV GL.

Huta SSAB w Raahe jest uprawniona do używania certyfikatu PED dla stali na sprzęt ciśnieniowy zgodnie z normą EN 10028-3 w oparciu EN 10028-1.

Dimension range

SSAB Multisteel PEA is available in thickness of 6.00 – 50.00 mm.

Dostępne normy

ASME SA516

ASTM A516

EN 10028-3

SSAB Multisteel PEA

SSAB Multisteel PEA

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Zbiorniki ciśnieniowe

WYMIARY

T: 6 - 50 mm

NORMY

ASME SA516

ASTM A516

EN 10028-3

KARTA PRODUKTOWA