180

SSAB Multisteel PE

Blacha gruba ze stali normalizowanej na zbiorniki ciśnieniowe.

SSAB Multisteel PE to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco przeznaczona na ogólne konstrukcje stalowe sprzętu ciśnieniowego. PE = Pressure European (Europejska Ciśnieniowa - spełnia normy europejskie).

Wykraczając poza wymogi stawiane różnym standardowym gatunkom stali, stal SSAB Multisteel PE jest uniwersalną stalą na zbiorniki ciśnieniowe przeznaczoną do produkcji urządzeń ciśnieniowych wykonanych z podatnych na spawanie gatunków stali drobnoziarnistej. Podatność na formowanie i powtarzalna jakość gwarantują szybką, nieprzerwaną produkcję, generując wyraźne oszczędności w kosztach gospodarowania materiałem.

Stal SSAB Multisteel PE wykracza poza wymagania różnych norm dla stali i jest dostępna jako cztery standardowe gatunki stali: P355N, P355NH, P355NL1 i P355NL2 zgodne z normą EN 10028-3.


SSAB Multisteel PE obejmuje gatunki stali o czterech różnych jakościach:

1) Jakość gwarantowana w temperaturze pokojowej (P355N)

2) Jakość gwarantowana w podwyższonej temperaturze (P355NH)

3) Jakość gwarantowana w niskiej temperaturze (P355NL1)

4) Specjalna jakość gwarantowana w niskiej temperaturze (P355NL2)

5) SSAB Multisteel PE (wszystkie razem)


Certyfikat PED:

Gatunki stali na zbiorniki ciśnieniowe uznane przez normę EN 10028 są dostarczane na ogół wraz ze świadectwem kontroli 3.1. Dyrektywa 2014/68/EU (PED) wymaga, by system zapewnienia jakości przez producenta został zatwierdzony przez zewnętrzny organ akredytowany (Jednostka Notyfikowana).

Huta SSAB Europe Oy w Raahe działa zgodnie z PED – zatwierdzenie wydane przez DNV GL.

Huta SSAB w Raahe jest uprawniona do używania certyfikatu PED dla stali na sprzęt ciśnieniowy zgodnie z normą EN 10028-3 w oparciu EN 10028-1.

Dimension range

SSAB Multisteel PE is available in thickness of 5.00 – 150.00 mm.

Dostępne normy

EN 10028-3

SSAB Multisteel PE

SSAB Multisteel PE

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Zbiorniki ciśnieniowe

WYMIARY

T: 6 - 150 mm

NORMY

EN 10028-3

KARTA PRODUKTOWA