180
SSAB Multisteel PE

SSAB Multisteel PE

Blacha gruba ze stali normalizowanej na zbiorniki ciśnieniowe.

SSAB Multisteel PE to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco przeznaczona na ogólne konstrukcje stalowe sprzętu ciśnieniowego. PE = Pressure European (Europejska Ciśnieniowa - spełnia normy europejskie).

Wykraczając poza wymogi stawiane różnym standardowym gatunkom stali, stal SSAB Multisteel PE jest uniwersalną stalą na zbiorniki ciśnieniowe przeznaczoną do produkcji urządzeń ciśnieniowych wykonanych z podatnych na spawanie gatunków stali drobnoziarnistej. Podatność na formowanie i powtarzalna jakość gwarantują szybką, nieprzerwaną produkcję, generując wyraźne oszczędności w kosztach gospodarowania materiałem.

Stal SSAB Multisteel PE wykracza poza wymagania różnych norm dla stali i jest dostępna jako cztery standardowe gatunki stali: P355N, P355NH, P355NL1 i P355NL2 zgodne z normą EN 10028-3.


SSAB Multisteel PE obejmuje gatunki stali o czterech różnych jakościach:

1) Jakość gwarantowana w temperaturze pokojowej (P355N)

2) Jakość gwarantowana w podwyższonej temperaturze (P355NH)

3) Jakość gwarantowana w niskiej temperaturze (P355NL1)

4) Specjalna jakość gwarantowana w niskiej temperaturze (P355NL2)

5) SSAB Multisteel PE (wszystkie razem)


Certyfikat PED:

Gatunki stali na zbiorniki ciśnieniowe uznane przez normę EN 10028 są dostarczane na ogół wraz ze świadectwem kontroli 3.1. Dyrektywa 2014/68/EU (PED) wymaga, by system zapewnienia jakości przez producenta został zatwierdzony przez zewnętrzny organ akredytowany (Jednostka Notyfikowana).

Huta SSAB Europe Oy w Raahe działa zgodnie z PED – zatwierdzenie wydane przez DNV GL.

Huta SSAB w Raahe jest uprawniona do używania certyfikatu PED dla stali na sprzęt ciśnieniowy zgodnie z normą EN 10028-3 w oparciu EN 10028-1.

Dimension range

SSAB Multisteel PE is available in thickness of 5.00 – 150.00 mm.

Dostępne normy

EN 10028-3

SSAB Multisteel PE

SSAB Multisteel PE

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Zbiorniki ciśnieniowe

WYMIARY

T: 6 - 150 mm

NORMY

EN 10028-3

KARTA PRODUKTOWA