180

SSAB Multisteel PA

Blacha gruba ze stali normalizowanej na zbiorniki ciśnieniowe.

SSAB Multisteel PA to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco przeznaczona na ogólne konstrukcje stalowe sprzętu ciśnieniowego. PA = Pressure American (Amerykańska Ciśnieniowa - spełnia normy amerykańskie).

Wykraczając poza wymogi stawiane różnym standardowym gatunkom stali, stal SSAB Multisteel PA jest uniwersalną stalą na zbiorniki ciśnieniowe przeznaczoną do produkcji urządzeń ciśnieniowych wykonanych z podatnych na spawanie gatunków stali o drobnych ziarnach. Podatność na formowanie i powtarzalna jakość gwarantują szybką, nieprzerwaną produkcję, generując wyraźne oszczędności w kosztach gospodarowania materiałem. Stal SSAB Multisteel PA wykracza poza wymagania różnych norm dla stali i jest dostępna jako pięć standardowych gatunków stali: SSAB Multisteel PA, SA516 GR60, SA516 GR 65 i SA516 GR 70 zgodne z normą ASME/ASTM  SA/A516.

 

Numer gatunku (tj. GR 70) odnosi się do minimalnej wytrzymałości na rozciąganie. SSAB Multisteel PA jest wykonana zgodnie z ustalonym zakresem wytrzymałości na rozciąganie, tak że wartość minimalna (485 MPa) dotyczy gatunku GR 70, a wartość maksymalna (550 MPa) dotyczy gatunku GR 60. Minimalna granica plastyczności jest zgodna z gatunkiem GR 70 (260 MPa).

Dimension range

SSAB Multisteel PA is available in thickness of 6.00 – 90.00 mm (restricted due to reduction rate).

Dostępne normy

ASME SA516

ASTM A516

SSAB Multisteel PA

SSAB Multisteel PA

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Zbiorniki ciśnieniowe

WYMIARY

T: 6 - 90 mm

NORMY

ASME SA516

ASTM A516

KARTA PRODUKTOWA