180
SSAB Multisteel PA

SSAB Multisteel PA

Blacha gruba ze stali normalizowanej na zbiorniki ciśnieniowe.

SSAB Multisteel PA to stal konstrukcyjna walcowana na gorąco przeznaczona na ogólne konstrukcje stalowe sprzętu ciśnieniowego. PA = Pressure American (Amerykańska Ciśnieniowa - spełnia normy amerykańskie).

Wykraczając poza wymogi stawiane różnym standardowym gatunkom stali, stal SSAB Multisteel PA jest uniwersalną stalą na zbiorniki ciśnieniowe przeznaczoną do produkcji urządzeń ciśnieniowych wykonanych z podatnych na spawanie gatunków stali o drobnych ziarnach. Podatność na formowanie i powtarzalna jakość gwarantują szybką, nieprzerwaną produkcję, generując wyraźne oszczędności w kosztach gospodarowania materiałem. Stal SSAB Multisteel PA wykracza poza wymagania różnych norm dla stali i jest dostępna jako pięć standardowych gatunków stali: SSAB Multisteel PA, SA516 GR60, SA516 GR 65 i SA516 GR 70 zgodne z normą ASME/ASTM  SA/A516.

 

Numer gatunku (tj. GR 70) odnosi się do minimalnej wytrzymałości na rozciąganie. SSAB Multisteel PA jest wykonana zgodnie z ustalonym zakresem wytrzymałości na rozciąganie, tak że wartość minimalna (485 MPa) dotyczy gatunku GR 70, a wartość maksymalna (550 MPa) dotyczy gatunku GR 60. Minimalna granica plastyczności jest zgodna z gatunkiem GR 70 (260 MPa).

Dimension range

SSAB Multisteel PA is available in thickness of 6.00 – 90.00 mm (restricted due to reduction rate).

Dostępne normy

ASME SA516

ASTM A516

SSAB Multisteel PA

SSAB Multisteel PA

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Zbiorniki ciśnieniowe

WYMIARY

T: 6 - 90 mm

NORMY

ASME SA516

ASTM A516

KARTA PRODUKTOWA