180
SSAB Laser 460ML Plus

SSAB Laser® 460ML Plus

SSAB Laser® 460ML Plus to zaawansowana walcowana termomechanicznie stal o drobnych ziarnach, podatna na spawanie, przeznaczona do cięcia laserowego i formowania na zimno.

Gwarancja płaskości SSAB wynosi ≤ 3 mm/m, zarówno przed, jak i po cięciu laserem. Stal SSAB Laser® 460ML Plus spełnia, a nawet przekracza wymogi normy EN 10025-4. Podwójna certyfikacja materiału oraz oznaczenie CE są dostępne na życzenie klienta.

Stal SSAB Laser® 460ML Plus cechuje dużo więcej niż gwarancja płaskości SSAB ≤ 3,0 mm/m przed cięciem laserem oraz w przypadku elementów wycinanych laserowo. Czynności robocze mające miejsce po cięciu, takie jak formowanie na zimno, czerpią korzyści z minimalnego wewnętrznego promienia gięcia wynoszącego1,0 x grubość przy kącie gięcia 90⁰. Energia liniowa jest gwarantowana na poziomie ≥ 40 J przy -50 ⁰C, co pozwala na używanie stali w warunkach arktycznych lub w dowolnej części, komponencie czy produkcie, który skorzysta z większej udarności.

SSAB Laser® 460ML Plus, podobnie jak wszystkie produkty i gatunki stali rodziny produktów SSAB Laser®, jest wynikiem pełnej kontroli procesu produkcji, od początku do końca. Podstawy stali to jej wyjątkowa czystość i jednolity skład chemiczny z niską zawartością siarki, fosforu i krzemu. Proces walcowania na gorąco został zoptymalizowany do perfekcji, dzięki czemu uzyskiwane blachy grube cechują się charakterystyczną gładkością i adhezyjną mikrostrukturą oraz chropowatością powierzchni, optymalnymi do cięcia laserowego.

Rodzina produktów SSAB Laser® składa się z blach grubych i arkuszy walcowanych na gorąco oraz arkuszy walcowanych na zimno z granicą plastyczności aż do 460 MPa. Wszystkie produkty przynoszą korzyści dzięki wybitnej czystości stali, dobrze wyważonemu i jednolitemu składowi chemicznemu, optymalizacji dla cięcia laserowego, a także zawężonym i powtarzalnym tolerancjom wymiarowym.

Zakres wymiarowy

Stal SSAB Laser 460ML Plus dostępna jest w przedziale grubości od 10,00 do 25,00 mm i szerokości do 3300 mm. Długości wynoszą do 15 metrów.

Dostępne normy

EN 10029

SSAB Laser® 460ML Plus

SSAB Laser® 460ML Plus

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Cięcie laserowe

Stal konstrukcyjna

WYMIARY

T: 10 - 25 mm

W: Aż do 3300 mm

L: Aż do 15000 mm

NORMY

EN 10029

KARTA PRODUKTOWA