180
SSAB Laser 355C

SSAB Laser® 355C

SSAB Laser® 355C

SSAB Laser® 355C posiada najwyższy minimalny poziom granicy plastyczności wśród stali konstrukcyjnych SSAB Laser® walcowanych na gorąco do formowania na zimno, jest też optymalną stalą do cięcia laserowego. Jakość stali SSAB Laser® 355C bierze się z pełnej kontroli procesu produkcji. Dobrze zrównoważony i jednolity skład chemiczny z niską zawartością siarki, fosforu i krzemu w połączeniu z perfekcyjnym procesem walcowania na gorąco skutkuje powstaniem jednolitej i gładkiej mikrostruktury powierzchni dla optymalnego cięcia laserowego.

Stal SSAB Laser® 355C jest wykonana w technologii Dead Flat. Płaskość przed i po cięciu laserem jest gwarantowana na poziomie ≤ 3,0 mm/m.

Stal SSAB Laser® 355C spełnia, a nawet przekracza wymogi normy EN 10025-2 dla S355J2C+N. Podwójna certyfikacja materiału oraz oznaczenie CE są dostępne na życzenie klienta. Tolerancje wymiarów dla stali SSAB Laser® przekraczają wymogi normy EN 10051 dla arkuszy walcowanych na gorąco oraz normy EN 10029 dla blach grubych walcowanych na gorąco.

Rodzina produktów SSAB Laser® składa się z blach grubych i arkuszy walcowanych na gorąco oraz arkuszy walcowanych na zimno z granicą plastyczności aż do 460 MPa. Wszystkie produkty przynoszą korzyści dzięki wybitnej czystości stali, dobrze wyważonemu i jednolitemu składowi chemicznemu, optymalizacji dla cięcia laserowego, a także zawężonym i powtarzalnym tolerancjom wymiarowym.

Zakres wymiarowy

Stal SSAB Laser 355C dostępna jest w przedziale grubości od 3,00 do 30,00 mm i szerokości do 1860 mm w postaci arkuszy ciętych z kręgów oraz 3300 mm w postaci blach grubych. Długość do 16 m dla arkuszy ciętych z kręgów i 15 m dla blach grubych.

Dostępne normy

EN 10025-2

EN 10051

EN 10029

SSAB Laser® 355C

SSAB Laser® 355C

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Cięcie laserowe

Stal konstrukcyjna

WYMIARY

T: 3 - 30 mm

W: Aż do 3300 mm

L: Aż do 16000 mm

NORMY

EN 10025-2

EN 10051

EN 10029

KARTA PRODUKTOWA