180
SSAB Laser 250C

SSAB Laser® 250C

Zaawansowana stal konstrukcyjna walcowana na gorąco przeznaczona do formowania na zimno, zoptymalizowana do cięcia laserowego o minimalnej granicy plastyczności 250 MPa.

SSAB Laser® 250C to optymalna stal do cięcia laserowego i formowania na zimno, z gwarantowaną płaskością po cięciu laserem.

Stal SSAB Laser® 250C jest efektem końcowym pełnej kontroli procesu produkcji. Liczy się każdy etap, od płynnego żelaza do blach grubych walcowanych na gorąco i arkuszy ciętych z kręgów. Skład chemiczny z niską zawartością siarki, fosforu i krzemu w połączeniu z udoskonalonym procesem walcowania na gorąco sprzyjają powstawaniu jednolitej i gładkiej mikrostruktury powierzchni dla optymalnego cięcia laserowego.

Stal SSAB Laser® 250C jest wykonana w technologii Dead Flat. Płaskość przed i po cięciu laserem jest gwarantowana na poziomie ≤ 3,0 mm/m.

Stal SSAB Laser® 250C spełnia, a nawet przekracza wymogi normy EN 10025-2 dla S235J2C+N. Podwójna certyfikacja materiału oraz oznaczenie CE są dostępne na życzenie klienta. Tolerancje wymiarów dla stali SSAB Laser przekraczają wymogi normy EN 10051 dla arkuszy walcowanych na gorąco oraz normy EN 10029 dla blach grubych walcowanych na gorąco.

Rodzina produktów SSAB Laser® składa się z blach grubych i arkuszy walcowanych na gorąco oraz arkuszy walcowanych na zimno z granicą plastyczności aż do 460 MPa. Wszystkie produkty przynoszą korzyści dzięki wybitnej czystości stali, dobrze wyważonemu i jednolitemu składowi chemicznemu, optymalizacji dla cięcia laserowego, a także zawężonym i powtarzalnym tolerancjom wymiarowym.

Zakres wymiarowy

Stal SSAB Laser 250C dostępna jest w przedziale grubości od 2.00 do 30.00 mm i szerokości do 1860 mm w postaci arkuszy ciętych z kręgów oraz 3300 mm w postaci blach grubych. Długość do 16 m dla arkuszy ciętych z kręgów i 15 m dla blach grubych.

Dostępne normy

EN 10025-2

EN 10051

EN 10029

SSAB Laser® 250C

SSAB Laser® 250C

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Cięcie laserowe

Stal konstrukcyjna

WYMIARY

T: 2 - 30 mm

W: Aż do 3300 mm

L: Aż do 16000 mm

NORMY

EN 10025-2

EN 10051

EN 10029

KARTA PRODUKTOWA