180
SSAB Boron 27

SSAB Boron 27

Stale borowe do obróbki cieplnej

Stal borowa jest idealnym materiałem bazowym dla wielu różnych produktów, części i komponentów wymagających odporności na ścieranie w połączeniu z dobrą udarnością.  Stale SSAB Boron nadają się też do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości skomplikowanych komponentów konstrukcyjnych. Własności SSAB Boron 27 po obróbce cieplnej zapewniają dłuższy okres użytkowania oraz możliwość redukcji masy. Dobra podatność na formowanie, gięcie, spawanie i cięcie umożliwia produkcję skomplikowanych komponentów i części. Taśmy mogą być dostarczane także w stanie po wyżarzaniu, co pozwala na bardziej złożone formowanie.

SSAB Boron 27 został opracowany z myślą o hartowaniu poprzez obróbkę cieplną po obróbce warsztatowej lub poprzez bezpośrednie formowanie na gorąco i hartowanie, by uzyskać końcowe własności.

SSAB Boron 27 dostarczany jest po walcowaniu na gorąco (as-rolled) w postaci kręgów, taśm, arkuszy ciętych z kręgów i blach grubych.

Zakres wymiarów

SSAB Boron 27 dostępny jest w przedziale grubości 2.00-80.00 mm i szerokości do 1800 mm w postaci kręgów, taśm ciętych z kręgów i arkuszy ciętych z kręgów oraz 3300 mm w postaci blach grubych. Długości wynoszą do 16 m dla arkuszy ciętych z kręgów.

Dostępne normy

EN 10051

EN 10029

EN 10163-2 Class A, Subclass 3

SSAB Boron 27

SSAB Boron 27

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal borowa (hartowanie)

Stal trudnościeralna

WYMIARY

T: 2 - 80 mm

W: Aż do 3300 mm

L: Aż do 16000 mm

NORMY

EN 10051

EN 10029

EN 10163-2 Class A, Subclass 3

KARTA PRODUKTOWA