180
Duroxite 201
Duroxite™- Ekstremalna trwałość

Duroxite® 201

Duroxite® 201 opracowano dla trudnych warunków w zakresie ścierania i udarności, wykorzystując specjalnie opracowane materiały ścierne umieszczone na blasze Hardox® 450.

Materiał napoiny składa się z bogatych w chrom węglików podstawowych oraz wielostopowych węglików złożonych rozłożonych równomiernie na plastycznym podłożu eutektyczno-austenitycznym.  Dodatkowe węgliki wielostopowe są twardsze i mniejsze niż bogate w chrom węgliki. 

Główne zalety

  • Hardox® 450 zapewnia większą odporność na odkształcenia plastyczne 
  • Większa wytrzymałość dzięki dużej twardości oraz lepszemu połączeniu napoiny ze stalą bazową
  • Większa odporność na uderzenia niż Duroxite® 201 w temperaturze podwyższonej do 350 °C, niemniej jednak udarność jest najlepsza w temperaturze pokojowej  

Typowe zastosowania

Duroxite® 201 jest powszechnie używana w górnictwie, energetyce i produkcji cementu. Przykładowe zastosowania obejmują:

  • Górnictwo: Blachy przesiewaczy, okładziny czerpaków, systemy podajników do młynów kulowych, zsuwnie węgla, tarcze wzmacniające, okładziny przenośników i kubłów skipowych
  • Cementownie: Elementy pieców cementowych, spiekalni, śmigła wentylatorów, łopaty i osłony wirników, rozpylacze, kruszarki surowców  
  • Energetyka: zsuwnie węgla 

 

Duroxite® 201

Duroxite® 201

Standardowe grubości napoiny 

Standardowe rozmiary blach 

 Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska 

Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska

 6 mm na 6 mm  1/4’’ na 1/4’’  1.2 m x 2.4 m
1.5 m x 3.0 m
1.8 m x 3.0 m
 4’ x 8’
5’ x 10’
6’ x 10’
 10 mm na 10 mm  3/8’’ na 3/8’’
 12 mm na 12 mm  1/2’’ na 1/2’
 6 mm na 20 mm  1/4’’ na 3/4’’
 6 mm na 25 mm  1/4’’ na 1’’
 6 mm na 32 mm  1/4’’ na 1-1/4’’

 

Standardowe rozmiary blach dostępne są dla wszystkich standardowych grubości napoiny. Inne rozmiary i grubości dostępne na życzenie klienta.  

 

Twardość powierzchni

 

Ilość warstw 

 Typowa twardość powierzchni 1)

 Wielokrotna warstwa  60 do 65 HRC (700 do 850 HV)

 

1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny. 

Własności

 

Ilość warstw 

ASTM G65 – Procedure A weight loss 2) 

 Powierzchnia

 75% głębokości napoiny 3)

 Wielokrotna warstwa  maksymalnie 0.12 g  maksymalnie 0.12 g

 

2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.
) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do 75% głębokości napoiny. 

 

  W skład mikrostruktury Duroxite® 201 wchodzi duża ilość bogatych w chrom węglików oraz wielostopowych węglików złożonych o typowej twardości od 2500 do 3000 HK4) rozłożonych równomiernie na plastycznym podłożu eutektyczno-austenitycznym.   Udział objętościowy węglików chromu utrzymywany jest między 30 a 40%, z 7 do 10% wielostopowych węglików złożonych. 

) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów lub cienkich arkuszy.

Mikrostruktura Duroxite 211

Grubość

Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako +/- 10% określonej grubości.

Płaskość

Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m.  Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

Standardowe grubości napoiny 

 Tolerancja płaskości

 Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska 

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 6 mm na 6 mm  1/4’’ na 1/4’’  25 mm  1”
 10 mm na 10 mm  3/8’’ na 3/8’’  12 mm  1/2”
 12 mm na 12 mm  1/2’’ na 1/2’  6 mm  1/4”
 6 mm na 20 mm  1/4’’ na 3/4’’  6 mm  1/4”
 6 mm na 25 mm  1/4’’ na 1’’  6 mm 1/4” 
 6 mm na 32 mm  1/4’’ na 1-1/4’’  6 mm  1/4”

 

Dostępność wymiarów indywidualnych proszę skonsultować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub centrum Hardox Wearparts pod względem gwarancji płaskości. 

 

Duroxite® 201 dostarczany jest w stanie po spawaniu, ale na życzenie klienta może być dostarczany po szlifowaniu.

Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

Zalecenia dostępne są w broszurze Duroxite® lub u lokalnych pracowników wsparcia technicznego.