180 180
Duroxite 200
Duroxite™- Ekstremalna trwałość

Duroxite® 200

Duroxite® 200 składa się ze specjalnie opracowanych materiałów ściernych umieszczonych na miękkiej stali i jest odpowiednia dla ekstremalnych środowisk ściernych o wysokiej i umiarkowanej udarności.

Materiał napoiny składa się z bogatych w chrom węglików oraz wielostopowych węglików złożonych rozłożonych równomiernie w elastycznej eutektyczno-austenitycznej matrycy. Duroxite® 200 dostępna jest z pojedynczą i podwójną warstwą. 

Główne zalety

  • Wielostopowe węgliki złożone są twardsze i mniejsze od węglików chromu i łączą się z głównymi weglikami chromu, by zapewnić lepszą odporność na ścieranie
  • Dłuższy okres użytkowania i większa odporność na ścieranie w porównaniu do blachy napawanej z tradycyjnymi węglikami chromu
  • Dwuwarstwowa blacha napawana potrafi zachować pełną odporność na ścieranie w temperaturze do 600ºC

Typowe zastosowania

Duroxite® 200 jest powszechnie używana w górnictwie, produkcji cementu i stali. Przykładowe zastosowania obejmują:

  •  Górnictwo: Zsuwnie, okładziny, przenośniki, kubły skipowe
  •  Cementownie: Elementy pieców cementowych, spiekalni, śmigła wentylatorów, łopaty i osłony wirników, rozpylacze, kruszarki surowców
  •  Stal: spiekalnie, kruszarki, zasobniki pieców hutniczych, piece

Duroxite® 200

Duroxite® 200

Standardowe grubości napoiny 

 Standardowe rozmiary blach

 Pojedyncza warstwa

 Wielokrotna warstwa

 Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska 

 Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska 

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 3 mm na 6 mm  1/8’’ na 1/4’’  6 mm na 6 mm  1/4’’ na 1/4’’  1.2 m x 2.4 m
1.5 m x 3.0 m
1.8 m x 3.0 m
2.4 m x 3.0 m
 4’ x 8’
5’ x 10’
6’ x 10’
8’ x 10’
     6 mm na 10 mm  1/4’’ na 3/8’’
     10 mm na 10 mm  3/8’’ na 3/8’’

Inne rozmiary i grubości dostępne na życzenie klienta. 

 

Twardość powierzchni

 

Ilość warstw 

 Typowa twardość powierzchni 1)

 Pojedyncza warstwa  57 do 60 HRC (630 do 700 HV)
 Podwójna warstwa  60 do 65 HRC (700 do 850 HV)

1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny. 

Własności

 

Ilość warstw 

 ASTM G65 – Procedure A weight loss 2)

 

 Powierzchnia

 75% głębokości napoiny 3)

 Pojedyncza warstwa  maksymalnie 0.19 g  maksymalnie 0.19 g
 Przejścia podwójne  maksymalnie 0.12 g  maksymalnie 0.12 g

2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.
) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do 75% głębokości napoiny. 

 

    W skład mikrostruktury Duroxite® 200 wchodzi duża ilość bogatych w chrom węglików oraz wielostopowych węglików złożonych o typowej twardości od 2500 do 3000 HK4) rozłożonych równomiernie na plastycznym podłożu eutektyczno-austenitycznym. Udział objętościowy węglików chromu utrzymywany jest między 30 a 40%, z 7 do 10% wielostopowych węglików złożonych.

) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów lub cienkich arkuszy.

Mikrostruktura Duroxite 210

Grubość

Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako +/- 10% określonej grubości.

Płaskość

Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m.  Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

Standardowe grubości napoiny 

Tolerancja płaskości 

 1.8 m x 3.0 m (6’ x 10’)

2.4 m x 3.0 m (8’ x 10’) 

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 5 mm na 7 mm  3/16’’ na 5/16’’  25 mm  1”  41 mm  1-5/8”
 6 mm na 6 mm  1/4’’ na 1/4’’  25 mm  1”  Niedostępna
 10 mm na 10 mm  3/8’’ na 3/8’’  12 mm  1/2”  25 mm  1”
 12 mm na 12 mm  1/2” na 1/2”  6 mm  1/4”  16 mm  5/8”

 

Dostępność wymiarów indywidualnych proszę skonsultować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub centrum Hardox Wearparts pod względem gwarancji płaskości. 

 

Duroxite® 200 dostarczany jest w stanie po spawaniu, ale na życzenie klienta może być dostarczany po szlifowaniu.

Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

Zalecenia dostępne są w broszurze Duroxite® lub u lokalnych pracowników wsparcia technicznego.