180
Duroxite 100 Wire

Duroxite® 100 Wire

Duroxite® 100 WIRE to drut do napawania utwardzającego komponentów narażonych na różnorodne zużycie ślizgowe i narażonych na wpływ uderzeń o niskim i średnim natężeniu, z wykorzystaniem procesów spawania łukiem nieosłoniętym.


Napoina zawiera materiały odporne na ścieranie o wysokiej zawartości wyjątkowo twardych, bogatych w chrom węglików pierwotnych M7C3. Węgliki o twardości 1700 HK 1), rozłożone są równomiernie na plastycznym podłożu eutektyczno-austenitycznym. To w naturalny sposób odsłania pęknięcia na skutek odprężania po spawaniu. Drut Duroxite® 100 WIRE jest odpowiedni do nanoszenia pojedynczych lub wielu warstw, maksymalnie do trzech warstw.


Główne zalety

  • Taka sama odporność na ścieranie gwarantowana jest od powierzchni do 75% grubości powłoki napawanej osadzonej w formie wielu warstw.
  • Optymalna formuła stopu, który tworzą węgliki o odpowiednim składzie, zapewnia dobre połączenie odporności na ścieranie oraz podatności na równomierne spajanie.

 

Typowe zastosowania

Drut Duroxite® 100 WIRE jest przeznaczony głównie do produkcji napawanych elementów trudnościeralnych narażonych na ścieranie w wyniku kontaktu z ziemią, piaskiem i materiałami ściernymi, aż do 350°C. Typowe przykłady zastosowań: Młoty kruszarek, stożki i osłony kruszarek stożkowych, pompy czerpaka pogłębiarki, rury szlamowe, wyłożenia koparek zgarniakowych, walce młynów węglowych, młoty koksownicze, elementy pogłębiarek piasku, komponenty wykorzystywane w górnictwie i robotach ziemnych oraz sita sortujące.


1) HK oznacza mikrotwardość wg Knoopa, stosowaną głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

Duroxite® 100 Wire

Duroxite® 100 Wire

 Standardowa średnica

 Metryczne

Anglosaskie

   1,6 mm  1/16’’

        ASTM G65 – Procedura A Utrata masy 3)

 Ilość warstw napawanych

Powierzchnia          

75% głębokości warstwy napawanej 4)

 Wiele warstw  Maksymalnie 0,18 g  Maksymalnie 0,18 g

3) ASTM G65 to norma określająca pomiar sprawdzający odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu przyrządu Suchy piasek/Tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.
4) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów warstwy napawanej, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do 75% głębokości
warstwy napawanej.

 Klasyfikacja

 DIN 14700 T Fe15 g DIN 8555 MF 10 GF 60 G 

 

Typowy skład chemiczny metalu całkowicie spawanego (% wag.)

 C  Mn  Si  Cr  Fe
 4,7  0,2  0,6  27,0  Wynikowo

 

Typowa twardość powierzchni metalu całkowicie spawanego 2)

 Trójwarstwowa powłoka na stali miękkiej: 60–62 HRC

2) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej powierzchni skrawanej bezpośrednio pod powierzchnią warstwy napawanej.

 

Warunki spawania

 Typ prądu

 Gaz osłonowy

 Pozycje spawania

 DCEP (Biegunowość dodatnia prądu stałego)  Brak (samoosłanianie)  Płaska, połowa do góry, połowa w dół

 

Parametry spawania

Średnica Natężenie prądu (A) Napięcie (V) Wystawanie
Zakres
Optymalnie
Metryczne Anglosaskie Zakres Optymalnie Zakres Optymalnie Metryczne Anglosaskie Metryczne Anglosaskie
1,6 mm 1/16" 150-270 200 24-27 25 20 mm - 40 mm 3/4" - 1 - 5/8" 25 mm 1"
Odzyskiwanie: 90%

Pakiet standardowy

 Średnica

 Typ

 Masa

 

 Metryczne

 Anglosaskie

 

 Metryczne

Anglosaskie 

  1,6 mm   1/16’’  Szpula  15 kg  33 lb

Spawane komponenty powłoki napawanej można poddawać obróbce poprzez spawanie, cięcie, formowanie i skrawanie. Specjalne zalecenia można
znaleźć w broszurze Produkty Duroxite® lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem wsparcia technicznego.