180 180
Rura Duroxite 100

Rura Duroxite® 100

Rura Duroxite® 100 Pipe produkowana jest przez umieszczanie bogatych w chrom, odpornych na ścieranie materiałów na miękkiej stali bazowej przy użyciu tradycyjnego spawania łukowego.  Rura została opracowana z makymalną odpornością na ścieranie, do pracy w najtrudniejszych środowiskach. Duroxite® 100 Pipe dostępna jest z warstwą podwójną lub z większą ilością warstw. Rury mogą być produkowane jako przejścia z kwadratowych na okrągłe, kolanka lub kształtki T bądź Y.

Główne zalety

 • Taka sama odporność na ścieranie gwarantowana od powierzchni do 75% grubości blachy napawanej.
 • Optymalny skład węglików zapewniający dobre połączenie odporności na ścieranie oraz podatności na równomierne łączenie

Typowe zastosowania

Duroxite® 100 Pipe jest powszechnie stosowana w górnictwie, cementowniach, robotach wiertniczych, recyklingu i produkcji stali.
Przykładowe zastosowania obejmują:

 • Górnictwo, cementownie: pompy, zsuwnie
 • Roboty wiertnicze: rury
 • Recykling: stłuczka
 • Stal: kanały powietrzne, rurociągi tłoczne, rury wtryskowe

Rura Duroxite® 100

Rura Duroxite® 100

 Średnica zewnętrzna

Długość

Inne specyfikacje 

 Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska 

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 Inne specyfikacje

 150 mm   6’’  0.9 m  3'
 • Wszystkie dostępne formaty > rura stalowa Schedule 40
 • Cięte na długość wg życzenia klienta
 • Dostępna stal nierdzewna lub inne gatunki rur
 • Średnice i rozmiary indywidualne
  dostępne na życzenie klienta.
 • Średnice większe niż 36" mogą być produkowane z
  formowanej blachy Duroxite® 100.
 200-350 mm  8 -  14’’  0.9 - 3.0 m  3-10’
 350-600 mm  14 - 24’’  0.9 - 6.0 m  3-20’
 600-900 mm  24 - 36’’  1.8 - 6.0 m  6-20’

 

 

Twardość powierzchni

Ilość warstw 

Typowa twardość powierzchni 1) 

 Podwójna lub wielokrotna  59 do 62 HRC (675 do 750 HV)

 

1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

 

Właściwości

 

Ilość warstw  

ASTM G65 – Procedure A weight loss 2) 

 Powierzchnia

75% głębokości3) 

 Podwójna lub wielokrotna  maksymalnie 0.18 g  maksymalnie 0.18 g
              

 

2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.
 ) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do 75% głębokości napoiny.

   W skład mikrostruktury Duroxite® 100 Pipe wchodzi duża ilość ekstremalnie twardych, bogatych w chrom węglików M7C3 o typowej twardości 1700 HK4) rozłożonych równomiernie na plastycznym podłożu eutektyczno-austenitycznym. Udział objętościowy węglików utrzymywany jest między 30 a 50%, aby zapewnić dobre połączenie odporności na ścieranie i równomiernego łączenia.   

4) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

Mikrostruktura Duroxite

Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

 

Zalecenia dotyczące obróbki warsztatowej dostępne są w broszurze Duroxite® lub u lokalnych pracowników wsparcia technicznego.