180 180
Duroxite 100
Duroxite™- Ekstremalna trwałość

Duroxite® 100

Duroxite® 100 produkowana jest przez umieszczanie bogatych w chrom, odpornych na ścieranie materiałów na miękkiej stali bazowej przy użyciu tradycyjnego spawania łukowego.

Blacha napawana nadaje się do pracy w trudnych warunkach ścierania oraz umiarkowanej i małej udarności. Wielowarstwowa napoina zachowuje także pełną odporność na ścieranie w temperaturach do 350 ºC  oraz typową twardość powierzchni 55 HRC w podwyższonych temperaturach do 540°C. Duroxite® 100 dostępna jest w postaci jedno- lub wielowarstwowej, do 20 mm grubości napoiny.

Główne zalety

  • Jednakowa odporność na ścieranie gwarantowana od powierzchni do 75% głębokości napoiny
  • Optymalny skład węglików zapewniający dobre połączenie odporności na ścieranie oraz podatności na równomierne łączenie
  • Dobra formowalność ze względu na zróżnicowany wzór pękania na powierzchni napoiny

Typowe zastosowania

Duroxite® 100 jest powszechnie używana w górnictwie, energetyce, produkcji cementu, robotach pogłębiarskich, produkcji stali, gospodarce odpadami, produkcji szkła, celulozy i papieru. Przykładowe zastosowania obejmują:

  •  Górnictwo: Zsuwnie/leje zsypowe, okładziny skrzyń ładunkowych, ostrza spycharek, czerpaki, koparki
  •  Cementownie: Łopaty separatorów, stożki pojemników na klinkier, zsuwnie, kanały prowadzące do młynów na klinkier, leje odbiorcze
  • Roboty wiertnicze: Rury i pompy pogłębiające, rurociągi tłoczne, wyloty pomp
  •  Stal: Łopaty/obudowy wentylatorów, blachy przesiewaczy
  • Energetyka: Zsuwnie węgla, okładziny podajników węgla, kruszarki, klasyfikatory stożkowe, silosy poziome

Duroxite® 100

Duroxite® 100

Standardowe grubości napoiny

 Standardowe rozmiary blach

 Pojedyncza warstwa

 Wielokrotna warstwa

 

 Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska 

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 3 mm na 6 mm  1/8’’ na 1/4’’  6 mm na 6 mm  1/4’’ na 1/4’’  1.2 m x 2.4 m
1.5 m x 3.0 m
1.8 m x 3.0 m
2.4 m x 3.0 m
 4’ x 8’
5’ x 10’
6’ x 10’
8’ x 10’
 5 mm na 8 mm  3/16’’ na 5/16’’  6 mm na 10 mm  1/4’’ na 3/8’’
     10 mm na 10 mm  3/8’’ na 3/8’’
     12 mm na 12 mm  1/2’’ na 1/2’’
     20 mm na 10 mm  3/4’’ na 3/8’’

Twardość powierzchni

Ilość warstw 

Typowa twardość powierzchni 1) 

 Pojedyncza warstwa  55 do 57 HRC (590 do 630 HV)
 Podwójna warstwa  59 do 62 HRC (675 do 750 HV)
 Potrójna warstwa i kolejne  60 do 64 HRC (700 do 810 HV)

 

1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

 

Właściwości

 

Ilość warstw 

ASTM G65 – Procedure A weight loss 2) 

 

 Powierzchnia

75% głębokości napoiny 3) 

 Pojedyncza warstwa  maksymalnie 0.25 g  maksymalnie 0.25 g
 Wielokrotna warstwa  maksymalnie 0.18 g  maksymalnie 0.18 g

 

2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.
3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni
do 75% głębokości napoiny.


   W skład mikrostruktury Duroxite® 100 wchodzi duża ilość ekstremalnie twardych, bogatych w chrom węglików M7C3 o typowej twardości 1700 HK4) rozłożonych równomiernie na plastycznym podłożu eutektyczno-austenitycznym.   Udział objętościowy węglików utrzymywany jest między 30 a 50%, aby zapewnić dobre połączenie odporności na ścieranie i równomiernego łączenia. 

4) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

Mikrostruktura Duroxite

Grubość

Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako +10% określonej grubości.

Płaskość

 Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m. Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

Standardowe grubości napoiny

Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m
Jednostka metryczna (anglosaska) 

 

Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska

 1.8 m x 3.0 m (6’ x 10’)

2.4 m x 3.0 m (8’ x 10’) 

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 5 mm na 8 mm  3/16’’ na 5/16’’  25 mm  1’’  41 mm  1-5/8’’
 6 mm na 6 mm  1/4’’ na 1/4’’  25 mm  1’’  Niedostępna
 10 mm na 10 mm  3/8’’ na 3/8’’  12 mm  1/2’’  25 mm  1’’
 12 mm na 12 mm  1/2’’ na 1/2’’  6 mm  1/4’’  16 mm  5/8’’

 

Dostępność wymiarów indywidualnych proszę skonsultować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub centrum Hardox Wearparts pod względem gwarancji płaskości.

Duroxite® 100 dostarczany jest w stanie po spawaniu, ale na życzenie klienta może być dostarczany po szlifowaniu.

Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

Zalecenia dostępne są w broszurze Duroxite® lub u lokalnych pracowników wsparcia technicznego. Podczas gię cia, spawania, cięcia, szlifowania lub innych prac z tym produktem należy zachować odpowiednie środki ostrożności.