180
Docol 800LA

Docol® 800LA

Cold-rolled structural steel for demanding applications

Docol® 800LA is made for cold forming of strong and light car components.

Dostarczamy wiele gatunków stali zgodnie z normami EN, VDA oraz normami producentów OEM. Jeśli w poniższej tabeli nie ma konkretnej normy, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym SSAB.