180
Oceny żywotności produktu (LCA) Obniżenie emisji w produkcji motoryzacyjnej stali AHSS
Przyszłościowa produkcja stali

Produkcja AHSS do wykorzystania w samochodach bezemisyjnych

Zestaw zastosowanych materiałów ma olbrzymi wpływ na ocenę okresu eksploatacji. Wybranie zaawansowanej wysoce wytrzymałej stali oznacza bardzo dobry początek.

Na Twoje źródło stali AHSS stale wpływa osadzony w niej węgiel

Wybranie stali AHSS pod względem lekkości, wytrzymałości i bezpieczeństwa jest pierwszym bardzo ważnym krokiem. Jednak można bardziej zredukować ilość węgla osadzonego w Twoim samochodzie poprzez wybór jednego z najbardziej wydajnych na świecie, jeśli chodzi o zawartość CO2, producenta stali na bazie rudy żelaza: czyli SSAB.

Najlepsze zabezpieczenie na przyszłość: produkcja stali bez wykorzystywania kopalin

Pomimo tego, że produkcja stali SSAB jest już wysoko wydajna, jeśli chodzi o zawartość węgla, chcemy to jeszcze bardziej poprawić. Najwcześniej w 2025 r., dalej będziemy redukować nasze emisje szwedzkiego CO2 o 25%, rozpoczynając przerabianie naszych wielkich pieców na elektryczne piece łukowe.

Naszym ostatecznym celem jest całkowite zastąpienie węgla i koksu (węglowego) wodorem, jak również czynnikiem redukującym w procesie emitującym wyłącznie parę wodną, jako produkt uboczny. 

Nasz projekt Hybrit ma na celu zapewnienie produkcji stali bez wykorzystywania kopalin do roku 2045. Teraz to się nazywa zrównoważonym rozwojem z myślą o przyszłości Twoich samochodów bezwęglowych!

Indeksowany współczynnik niskoemisyjności w produkcji żelaza na podstawie węgla zużytego w 2012 r.

Indeksowany współczynnik niskoemisyjności w produkcji żelaza

Źródło: Stahl-Zentrum.

Podobna treść

Kliknij na okres eksploatacji naszej stali AHSS