180
Gatunki stali motoryzacyjnej Docol - długoterminowe rozwiązanie

DŁUGOTERMINOWE ROZWIĄZANIE

Branża motoryzacyjna może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju dzięki wyborowi właściwego materiału dla każdego zastosowania oraz użyciu najbardziej efektywnych kosztowo i ekologicznych metod produkcji.

Część oceny cyklu życia produktu (LCA)

W porównaniu do innych lekkich materiałów stal ma przewagę, gdyż podczas jej produkcji emitowane jest mniej CO2. Dla producentów samochodów używających Docol® stanowi to mocny argument na rzecz zrównoważonego rozwoju. Porównując produkcję stali z produkcją aluminium, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym czy magnezu, można zaobserwować, że produkcja stali generuje mniej gazów cieplarnianych. Docol® AHSS produkowana jest w jednym z najczystszych na świecie procesów wytwarzania stali, co oznacza, że emisje są jeszcze mniejsze.

Bardziej ekologiczne otoczenie z Docol®

 Zwiększając udział stali Docol® AHSS w komponentach, producenci samochodów mogą zarówno zmniejszyć masę pojazdu, jak i zwiększyć procent części przeznaczonych do recyklingu. W efekcie, Docol® pomaga producentom i konsumentom poprawić ekonomikę paliwową oraz zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Stosunek wytrzymałości do masy oznacza, że można użyć cieńszej stali bez utraty wytrzymałości - uzyskując mniejszą masę, mniejsze zużycie paliwa, większą funkcjonalność i niższe koszty. 

Koncepcja SSAB EcoUpgraded

Duże korzyści dla środowiska

W przypadku mniejszego pojazdu, oszczędności są mniejsze. W tym scenariuszu, 170 kg stali Docol® o wysokiej wytrzymałości zastępuje 200 kg materiału 500 MPa w podwoziu. A w komponentach zderzeniowych, 85 kg stali Docol® 1400 zastępuje 100 kg materiału 1000 MPa. Oznacza to 15% łączną redukcję masy ulepszonych części, czyli 45 kg, co zmniejsza zużycie paliwa o około 1,3 %.

Ogranicz emisje CO2

Wspólnie ze swoimi klientami, SSAB nieustannie udoskonala stale i projekty produktów. Koncepcja EcoUpgraded SSAB pozwala zmniejszyć emisję CO2 zarówno w trakcie produkcji stali, jak i podczas całego czasu użytkowania maszyny. Z chwilą zwrotu emisji CO2, każda dodatkowa godzina przynosi kolejne oszczędności.

  SSAB EcoUpgraded
Zużycie paliwa, pełne obciążenie 0.07 L/km
Zużycie paliwa, bez obciążenia 0.07 L/km
Roczny przebieg pojazdu 15 000 km/rok
Transporty o kluczowym znaczeniu masy 0%
Okres użytkowania 15 lat
Stal zaoszczędzona dzięki większej odporności na ścieranie nie dotyczy
Redukcja masy 45 kg
Łączna masa udoskonalonych części  255 kg
Masa własna 1 200 kg
Łączna ładowność nie dotyczy
Masa maksymalna nie dotyczy

UWAGA: Jednostki podane w kgSSAB EcoUpgraded
See where to use Docol