180
Oferta produktowa
PRODUCTS FOR AUTOMOTIVE PARTS - Docol helps reduce car body weight, while maintaining safety.

ZAAWANSOWANE STALE O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI DLA MOTORYZACJI

Tworzymy innowacyjne stale dla samochodów, które często dopasowywane są indywidualnie do konkretnego zastosowania.

Stale martenzytyczne (M)

Stale martenzytyczne (M) mają bardzo wysoką granicę plastyczności (Re) i ekstremalnie wysoką wytrzymałość na rozciąganie (Rm). Martenzytyczne stale Docol® cechują się dobrą zdolnością ciągnienia oraz rozciągania krawędzi. Zachowują się też dobrze podczas spawania.

Oferta produktów Docol® M:

NAZWA PRODUKTU
POWŁOKA
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 900M
UC, EG
WYMIARY

T: 0.5 - 2.1 mm

W: Aż do 1530 mm

NORMY

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 1100M
UC, EG
WYMIARY

T: 0.5 - 2 mm

W: Aż do 1530 mm

NORMY

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 1200M
UC, EG
WYMIARY

T: 0.5 - 4 mm

W: Aż do 1530 mm

NORMY

VDA239-100:2016

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 1300M
UC, EG
WYMIARY

T: 0.5 - 2.1 mm

W: Aż do 1530 mm

NORMY

VDA239-100:2016

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 1400M
UC, EG
WYMIARY

T: 0.5 - 2.1 mm

W: Aż do 1530 mm

NORMY

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 1500M
UC, EG
WYMIARY

T: 0.5 - 2.1 mm

W: Aż do 1530 mm

NORMY

VDA239-100:2016

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 1700M
UC
WYMIARY

T: 1 - 2.1 mm

W: Aż do 1250 mm

NORMY

VDA239-100:2016

KARTA PRODUKTOWA

English

Stale do hartowania w procesie tłoczenia (PHS)

W przypadku stali PHS (hartowanych w procesie tłoczenia), formowanie jest procesem, który decyduje o finalnych własnościach materiału. Formowanie w wysokich temperaturach sprzyja kompleksowym konstrukcjom, gdyż po hartowaniu w procesie tłoczenia tworzy się mikrostruktura martenzytyczna. Materiał posiada ograniczenia, jeśli chodzi o spawanie.

Oferta produktów Docol® PHS:
NAZWA PRODUKTU
POWŁOKA
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol PHS 1500
UC
WYMIARY

T: 0.7 - 12 mm

W: Aż do 1610 mm

L: Aż do 16000 mm

NORMY

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol PHS 1800
UC
WYMIARY

T: 0.7 - 3 mm

NORMY

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol PHS 2000
UC
WYMIARY

T: 1 - 3 mm

NORMY

SSAB

KARTA PRODUKTOWA

Stale wielofazowe (CP)

Stale wielofazowe (CP) mają wyższą granicę plastyczności i mniejszy efekt umocnienia odkształceniowego w porównaniu do stali DP o tej samej klasie wytrzymałości. Stale CP cechują się dobrymi własnościami zmęczeniowymi, jeśli chodzi o zmęczenie niskocyklowe. W porównaniu do stali DP, stale CP oferują lepszą podatność na zaginanie obrzeży oraz rozszerzalność otworów ISO. Stale te są odpowiednie do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, dobrej podatności na gięcie i zaginanie obrzeży.

Oferta produktów Docol® CP:
NAZWA PRODUKTU
POWŁOKA
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 600CP
GI, GA, ZA
WYMIARY

T: 0.7 - 2.5 mm

W: Aż do 1520 mm

NORMY

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 800CP
UC, GI, GA, ZA
WYMIARY

T: 0.5 - 4 mm

W: Aż do 1530 mm

NORMY

VDA239-100:2016

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 1000CP
UC, EG, GI
WYMIARY

T: 0.5 - 2.1 mm

W: Aż do 1530 mm

NORMY

VDA239-100:2016

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 1200CP
UC
WYMIARY

T: 1 - 1.8 mm

NORMY

VDA239-100:2016

KARTA PRODUKTOWA

Stale dwufazowe (DP)

W przypadku stali dwufazowych (DP) występuje duża różnica między granicą plastyczności a wytrzymałością na rozciąganie w niezdeformowanych miejscach. Umocnienie odkształceniowe w formowaniu jest bardzo duże. Stale DP cechują się dobrą formowalnością w stosunku do swojej wytrzymałości, ale mają ograniczoną rozszerzalność otworów. Dzięki ograniczonemu składowi chemicznemu stale te są łatwe w spawaniu, ale wrażliwe na obróbkę cieplną ( > 200°C).

Oferta produktów Docol® DP:
NAZWA PRODUKTU
POWŁOKA
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 500DP
UC, GI, GA, ZA
WYMIARY

T: 0.5 - 3 mm

W: Aż do 1527 mm

L: Aż do 8500 mm

NORMY

VDA239-100:2016

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 600DP
UC, GI, GA, ZA
WYMIARY

T: 0.5 - 2.1 mm

W: Aż do 1527 mm

L: Aż do 8500 mm

NORMY

VDA239-100:2016

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 800DP
UC, GI, GA, ZA
WYMIARY

T: 0.5 - 2.1 mm

W: Aż do 1520 mm

L: Aż do 8500 mm

NORMY

VDA239-100:2016

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 1000DP
UC, EG, GI, GA, ZA
WYMIARY

T: 0.5 - 2.1 mm

NORMY

VDA239-100:2016

SSAB

KARTA PRODUKTOWA

Niskostopowe stale o wysokiej wytrzymałości (HSLA)

Niskostopowe stale o wysokiej wytrzymałości (HSLA) cechują się typowo małą różnicą między granicą plastyczności a wytrzymałością na rozciąganie (<100 MPa). W związku z tym oferują znakomitą podatność na gięcie. Ze względu na małą ilość perlitu posiadają lepsze własności wycinania w porównaniu do stali DP, a ograniczony skład chemiczny sprawia, że są łatwe w spawaniu.

Oferta produktów Docol® HSLA:
NAZWA PRODUKTU
POWŁOKA
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 420LA
UC, GI, GA, ZA
WYMIARY

T: 0.8 - 6 mm

NORMY

VDA239-100:2016

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 460LA
UC, GI, GA, ZA
WYMIARY

T: 0.8 - 6 mm

NORMY

VDA239-100:2016

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 500LA
UC
WYMIARY

T: 2 - 6 mm

NORMY

VDA239-100:2016

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 550LA
UC, GI
WYMIARY

T: 2 - 6 mm

NORMY

VDA239-100:2016

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 600LA
UC
WYMIARY

T: 2 - 6 mm

NORMY

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 650LA
UC
WYMIARY

T: 2 - 6 mm

NORMY

SSAB

KARTA PRODUKTOWA
NAZWA PRODUKTU
Docol 700LA
UC, EG, GI
WYMIARY

T: 2 - 6 mm

NORMY

VDA239-100:2016

KARTA PRODUKTOWA