180
AHSS/UHSS welding handbook
spawanie docol

Poradnik spawania motoryzacyjnych stali AHSS/UHSS

Niniejszy poradnik podaje zalecenia i specyfikacje dotyczące spawania punktowego, laserowego i łukowego zaawansowanych wysokowytrzymałych stali Docol®.

Poradnik spawania obejmuje najlepsze praktyki dotyczące trzech głównych procesów spawalniczych stosowanych przez producentów samochodowych dla czterech najważniejszych gatunków stali Docol AHSS/UHSS:

  • mikrostopowa (LA),
  • dwufazowa (DP),
  • wielofazowa (CP),
  • martenzytyczna (M).

 

W wielu przypadkach, spawanie stali Docol AHSS/UHSS wygląda tak samo jak spawanie stali miękkich — jednak przy wzięciu pod uwagę pewnych istotnych uwag, zwłaszcza dotyczących stali bardzo wysokiej wytrzymałości (UHSS) i stali ocynkowanych.

Poradnik przedstawia podstawowe parametry i właściwości mechaniczne gatunków LA, DP, CP i M, w tym substratu (walcowanego na gorąco lub na zimno), właściwe normy branżowe, dostępne powłoki, granice plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia procentowe.

Rozdział dotyczący spawania punktowego koncentruje się na maksymalizowaniu zakresu spawania — to jest, w dostępnym zakresie prądów spawania — chodzi o to, aby uzyskać jak największy margines bezpieczeństwa dla osiągnięcia wysokiej jakości spoin. Ten rozdział podaje wartości napięć elektrod i czasy spawania oraz ich wpływ na zakres spawania. Dodatkowe informacje dotyczą spawania jednoimpulsowego w odróżnieniu od wieloimpulsowego, tematyki trybów natężenia prądu AC w porównaniu z MFDC, oraz zalecanych typów pistoletów spawalniczych, elektrod i końcówek. Wykresy przedstawiają wytrzymałość na ścinanie i na rozciąganie krzyżowe w stosunku do wytrzymałości materiału dla różnych typów stali Docol AHSS/UHSS.

Rozdział dotyczący spawania laserowego obejmuje tematykę zalecanych poziomów penetracji w przypadku spawania na zakładkę, spawania laserowego stali ocynkowanych AHSS/UHSS, oraz zakresy doprowadzania ciepła lasera dla stali UHSS o bardzo wysokiej wytrzymałości. Rozdział ten zawiera parametry dotyczące twardości metalu spoiny (strefa stopienia) w zależności od zawartości węgla spawanej stali dla spoin laserowych, jak również właściwości rozciągania dla spoin doczołowych, przy różnych prędkościach spawania. W przypadku spawanych półproduktów na zamówienie, istnieją tabele referencyjne dotyczące wartości rozciągliwości dla gatunków stali Docol DP. W przypadku gatunków Docol DP, jak i DP-GI (cynkowane na gorąco), wykresy przedstawiają twardość i rozciągliwość laserowych spoin doczołowych.

Rozdział dotyczący spawania łukowego podaje parametry spawania łukowego w osłonie gazowej (GMAW, MAG, MIG) dla stali Docol AHSS/UHSS. Tematy dotyczą sposobów unikania odkształceń cienkich blach metalowych oraz specjalnych środków w przypadku gatunków ocynkowanych. Rozdział podaje zalecane spoiwa i przykłady sekwencji spawania ściegiem krokowym. Przedstawia również dane dotyczące udarności wg Charpy V dla złączy spawanych oraz lutowania twardego metodą MIG ocynkowanych stali Docol AHSS/UHSS.

Każdy rozdział dodatkowo obejmuje:

  • zakresy prądów spawania,
  • Przekroje twardości w poprzek spoin,
  • tabele wytrzymałości spoin o różnych grubościach i dla różnych gatunków stali.

Pobierz teraz!

3,18 Mb
English