180
Automotive insights Nadchodzi stal trzeciej generacjiNADCHODZI STAL AHSS TRZECIEJ GENERACJI

Nadchodzi stal trzeciej generacji

Trzecia generacja stali AHSS i przyszłość branży motoryzacyjnej z perspektywy materiałowej.

Obecnie w branży motoryzacyjnej krąży nowe określenie: Stale AHSS trzeciej generacji Coraz częściej nazywa się je materiałem przyszłości w motoryzacji, ale wielu nie wie do końca, co to są za stale i jaki mogą mieć wpływ. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się w czasie. 

Wysoka wytrzymałość

Wszystko zaczęło się w latach 80. ubiegłego wieku od tzw. stali AHSS pierwszej generacji. Siłą napędową rozwoju było bezpieczeństwo, a stale te oferowały producentom wyższą wytrzymałość w porównaniu do stali tradycyjnej. Obecnie, stale dwufazowe, martenzytyczne i wielofazowe stanowią podstawę nadwozi, a gatunki te są nieustannie rozwijane i optymalizowane. 

Dobra odszktałcalność plastyczna, ale mała użyteczność

Następne były stale AHSS drugiej generacji. Stale te, wprowadzone około 10 lat temu, miały na celu znakomite połączenie wytrzymałości i odkształcalności plastycznej. Ale skończyło się to tak, że ze względu na wysoki koszt i problemy w obróbce warsztatowej nie mają one dzisiaj realnej wartości handlowej. 

Odkszałcalność plastyczna i użyteczność to podstawa

Teraz pojawiły się stale AHSS trzeciej generacji. Stale te, nadal na etapie wczesnego rozwoju, zabezpieczają znaczną część zachowanego austenitu, który przekształcany jest w martenzyt podczas formowania. Przykładowo, stale QP i Medium Manganese uważane są za stale AHSS trzeciej generacji.

Co zatem wyróżnia te nowe stale? Krótko mówiąc, odkształcalność plastyczna i lepsza użyteczność w porównaniu do stali AHSS drugiej generacji. Trzecia generacja wykazuje się znakomitym połączeniem tych dwóch własności. Odkształcalność plastyczna odnosi się do tego, że stale te mogą być formowane na zimno do bardziej złożonych geometrii niż stale AHSS pierwszej generacji i większa odkształcalność plastyczna pozostaje w materiale na wypadek zderzeń po formowaniu. Dodatkowo, stale AHSS trzeciej generacji mogą zmienić zasady gry w przypadku komponentów konstrukcyjnych nadwozi, oferując możliwość jeszcze lepszego stosunku wytrzymałości do masy, jak również niższy koszt, jeśli zastąpią bardziej kosztowne rozwiązania, typu profile aluminiowe lub stale borowe wytłaczane na gorąco. Jednakże większa odkształcalność plastyczna uzyskiwana jest przez wzrost zawartości pierwiastków stopowych w stali w porównaniu do stali pierwszej generacji, co powoduje wyzwania dotyczące np. spawalności, wzrostu kruchości wodoru czy metalu płynnego, które producenci stali starają się pokonać wspólnie z producentami samochodów.

Stan rozwoju

Obecnie stale AHSS trzeciej generacji są ciągle na etapie wczesnego rozwoju.   Podczas gdy część firm już wprowadziła pewne produkty w tej klasyfikacji, inne, jak SSAB, pracują nad ich dalszym rozwojem. Należy zwrócić uwagę, że w tej chwili nie wiadomo, które koncepcje i gatunki staną się podstawą trzeciej generacji AHSS. Ale przy stałej, coraz dojrzalszej współpracy między hutami a producentami OEM, pojawią się typowe gatunki. W celu zabezpieczenia dumnej historii i znajomości stali o wysokiej wytrzymałości, SSAB wybrało postawę, w której to rynek wpływa na rozwój. Zapewnia to, że gd produkty trzeciej generacji trafią na rynek w 2018 roku, będą działać tak solidnie, że naprawdę dodadzą wartości dla klientów. 

Pojawienie się stali AHSS trzeciej generacji dowodzi jeszcze czegoś innego. Po tysiącach lat z rozwiązaniami z żelaza i setkach lat ze stalą, nadal możliwe jest tworzenie nowych i innowacyjnych gatunków. Stal na pewno nie jest przestarzałym materiałem. Wręcz przeciwnie, stanowi nieustannie udoskonalany materiał. Co oznacza, że pewnego dnia pojawią się stale AHSS czwartej generacji. 


Biuletyn Automotive Insights

Subskrybuj nasz darmowy comiesięczny biuletyn Automotive Insights i otrzymuj interesujące i szczegółowe artykuły na temat problemów istotnych dla działalności twojej firmy.

 

SUBSKRYBUJ