180
Automotive insights Nakłuwanie wstępne dla lepszej ciągliwości krawędziPotrzebujesz lepszej ciągliwości krawędzi? Wypróbuj nakłuwanie wstępne

Lepsza ciągliwość krawędzi

W jaki sposób prosta, ale często pomijana technika może mieć duży wpływ na ciągliwość krawędzi, co pozwala na do większe ulepszenia materiałów.

Ciągliwość krawędzi jest powszechnym i dobrze znanym problemem wśród producentów komponentów motoryzacyjnych. W niektórych warunkach, jeśli stal o wysokiej wytrzymałości jest cięta mechanicznie, krawędź materiału w miejscu cięcia może zostać narażona na szwank. Mogą pojawić się odkształcenia i wady, takie jak mikropęknięcia, które nie mają już tych samych właściwości, jak stal wokół takich obszarów. Powstaje duży problem, gdy przechodzi się do formowania takiej stali. Gdy stal jest zaginana lub naprężana, kruche krawędzie i mikropęknięcia mogą się powiększać, co skutkuje wytworzeniem nieużytecznego komponentu. Co więc możesz zrobić?

Jedynym środkiem zaradczym jest wybór gatunku stali o właściwościach niższej wytrzymałości. Jednak, chociaż możesz uzyskać lepszą ciągliwość krawędzi, to wpływ na czynniki takie, jak masa, wytrzymałość i charakterystyka bezpieczeństwa może być negatywny.

Istnieje inny sposób, taki, który nadal pozwala na większość ulepszeń zamiany materiału na stal o wysokiej wytrzymałości, bez ograniczeń konstrukcji.


Otworowane i wstępnie nakłuwane

Nakłuwanie wstępne
Proszę pamiętać, że zasada nakłuwania wstępnego dotyczy nie tylko otworów, lecz działa dla dowolnych geometrii.

Dwukrotne nakłuwanie

Znana z teorii, jednak niezbyt szeroko rozpowszechniona wśród producentów komponentów motoryzacyjnych, jest praktyka wstępnego nakłuwania.

Proces ten działa następująco: Po przeprowadzeniu pierwszego cięcia lub nakłucia stali o wysokiej wytrzymałości, drugie cięcie lub nakłucie jest przeprowadzane tak, żeby usuwało obszar narażony na początkowe cięcie. Dobrą praktyka dotyczącą drugiego cięcia jest usunięcie połowy grubości stali. W efekcie końcowym, technika ta powoduje ścieranie bardzo niewielkiej dodatkowej warstwy, co można łatwo uwzględnić podczas projektowania komponentu. To jest to. Proste i łatwe.

Proces drugiego nacinania wprowadza odmienną sytuację mechaniczną i umożliwia uzyskanie gładszej powierzchni bez jakiegokolwiek utwardzania, które miałoby miejsce wzdłuż krawędzi. Zyskiem jest poprawa podatności na formowanie i ciągliwości krawędzi. Gdy porównujemy współczynniki rozszerzalności otworów jako metodę miary ciągliwości krawędzi, można rzeczywiście podwoić właściwości poprzez wstępne nakłuwanie.

Znaczenie

Wstępne nakłuwanie nabiera sensu w przypadku stali o wysokiej wytrzymałości. Często projektowanie komponentu decyduje, jakiego rodzaju stali można użyć, a praktyka pokazuje dużą różnicę i pozwala na zmianę materiału na stale o wyższej wytrzymałości. Można to również zastosować, jeśli producent ma problem z ciągliwością krawędzi w przypadku wcześniej istniejących komponentów, takich jak wahacze, słupki przednie, belki drzwiowe i części podwozia, żeby wymienić tylko kilka.

Ograniczenia?

Istnieje kilka spraw, które należy mieć na uwadze podczas planowania wdrażania nakłuwania wstępnego. Chociaż nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych inwestycji, wcześniej należy zaplanować praktykę procesu produkcji, w przeciwnym razie można napotkać problemy. Na przykład, krok wstępnego nakłuwania może wymagać dodatkowej pustej stacji na linii do tłoczenia.

Dodatkowo, warto zauważyć, że chociaż wstępne nakłuwanie może być efektywnie stosowane w przypadku większości stali o wysokiej wytrzymałości, to jednak nie da takiego samego efektu, gdy zostanie zastosowane dla stali dwufazowych. Jednak bardzo dobre rezultaty uzyskano dla stali o mikrostrukturach martenzytycznych lub wielofazowych.

Wszystko sprowadza się do tego

Prosta i efektywna technika wstępnego nakłuwania nie powinna zostać pominięta podczas rozważania zmiany materiału lub opracowywania nowego komponentu. Prosta czynność przeprowadzania dwóch nacięć może stanowić różnicę pomiędzy komponentem standardowym a takim, który jest lżejszy i wytrzymalszy z potencjałem przewagi nad konkurencją.


Biuletyn Automotive Insights

Subskrybuj nasz darmowy comiesięczny biuletyn Automotive Insights i otrzymuj interesujące i szczegółowe artykuły na temat problemów istotnych dla działalności twojej firmy.

 

SUBSKRYBUJ