180
Ceownik półzamknięty
Formowane na zimno ceowniki półzamknięte SSAB

Formowane na zimno ceowniki półzamknięte

Formowany na zimno ceownik półzamknięty to profil formowany na rolkach, o dużej dokładności wymiarów.

Produkowany jest przez formowanie na rolkach przy użyciu wysokiej jakości stali SSAB. Stosowany jest głównie w budownictwie, transporcie i produkcji, gdy wymagana jest dokładność wymiarów oraz stal o wysokiej jakości. Standardowy gatunek stali to S235J2C+N, inne gatunki dostępne sa na życzenie.

Zakres wymiarów (mm)

Dostępne normy

Ceowniki półzamknięte

Ceowniki półzamknięte

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

WYMIARY

NORMY

KARTA PRODUKTOWA

English