180
Rura Strenx 960QLH Strenx Tube 700MH - formowane na zimno, spawane HF
Zaawansowane konstrukcyjne kształtowniki zamknięte o wysokiej wytrzymałości

Rura Strenx® 700MH

Zaawansowane konstrukcyjne kształtowniki zamknięte o wysokiej wytrzymałości

Rura Strenx® 700MH to spawany, formowany na zimno konstrukcyjny kształtownik zamknięty wykonany z walcowanej na gorąco stali o wysokiej wytrzymałości o minimalnej granicy plastyczności 700 MPa.

Jej wysoka wytrzymałość wraz z naturalnie sztywną formą spawanego kształtownika zamkniętego umożliwia projektowanie mocniejszych i lżejszych konstrukcji. Rura Strenx® 700MH spełnia lub przekracza wymagania normy EN 10219-3 (2020) i posiada oznakowanie CE zgodne z EN 1090-2. Typowe zastosowania obejmują konstrukcje nośne w branży dźwigowej, przeładunkowej i transportowej.

Rura Strenx® 700MH dostępna jest z przekrojem okrągłym, kwadratowym i prostokątnym. Inne kształty i wymiary dostępne są na indywidualne zamówienie.

Maksymalna długość rur wynosi 12-18 m, w zależności od rozmiaru. Dłuższe lub cięte na wymiar rury dostępne są na indywidualne zamówienie.

Cynkowanie ogniowe rur Strenx® 700 MH może prowadzić do pękania. Należy wcześniej skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego.

Zakres wymiarów

Rura Strenx® 700MH dostępna jest z przekrojem okrągłym, kwadratowym i prostokątnym. Okrągłe 42.4 - 323.9 mm
Kwadratowe 40x40 - 300x300 mm
Prostokątne 50x30 - 400x200 mm
Grubość ścianki 2.0 - 10.0 mm
Długość fabryczna 6000 - 12 000/18 000 mm

Inne kształty i wymiary dostępne są na indywidualne zamówienie.

Dostępne normy

EN 1090-2

EN 10219-3

Wybierz kształt, by zobaczyć własności