180
Duroxite™- Ekstremalna trwałość

Duroxite® 100

Duroxite® 100 produkowana jest przez umieszczanie bogatych w chrom, odpornych na ścieranie materiałów na miękkiej stali bazowej przy użyciu tradycyjnego spawania łukowego.

Blacha napawana nadaje się do pracy w trudnych warunkach ścierania oraz umiarkowanej i małej udarności. Wielowarstwowa napoina zachowuje także pełną odporność na ścieranie w temperaturach do 350 ºC  oraz typową twardość powierzchni 55 HRC w podwyższonych temperaturach do 540°C. Duroxite® 100 dostępna jest w postaci jedno- lub wielowarstwowej, do 20 mm grubości napoiny.

Główne zalety

  • Jednakowa odporność na ścieranie gwarantowana od powierzchni do 75% głębokości napoiny
  • Optymalny skład węglików zapewniający dobre połączenie odporności na ścieranie oraz podatności na równomierne łączenie
  • Dobra formowalność ze względu na zróżnicowany wzór pękania na powierzchni napoiny

Typowe zastosowania

Duroxite® 100 jest powszechnie używana w górnictwie, energetyce, produkcji cementu, robotach pogłębiarskich, produkcji stali, gospodarce odpadami, produkcji szkła, celulozy i papieru. Przykładowe zastosowania obejmują:

  •  Górnictwo: Zsuwnie/leje zsypowe, okładziny skrzyń ładunkowych, ostrza spycharek, czerpaki, koparki
  •  Cementownie: Łopaty separatorów, stożki pojemników na klinkier, zsuwnie, kanały prowadzące do młynów na klinkier, leje odbiorcze
  • Roboty wiertnicze: Rury i pompy pogłębiające, rurociągi tłoczne, wyloty pomp
  •  Stal: Łopaty/obudowy wentylatorów, blachy przesiewaczy
  • Energetyka: Zsuwnie węgla, okładziny podajników węgla, kruszarki, klasyfikatory stożkowe, silosy poziome

Duroxite 100

Duroxite 100

Standardowe grubości napoiny

 Standardowe rozmiary blach

 Pojedyncza warstwa

 Wielokrotna warstwa

 

 Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska 

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 3 mm na 6 mm  1/8’’ na 1/4’’  6 mm na 6 mm  1/4’’ na 1/4’’  1.2 m x 2.4 m
1.5 m x 3.0 m
1.8 m x 3.0 m
2.4 m x 3.0 m
 4’ x 8’
5’ x 10’
6’ x 10’
8’ x 10’
 5 mm na 8 mm  3/16’’ na 5/16’’  6 mm na 10 mm  1/4’’ na 3/8’’
     10 mm na 10 mm  3/8’’ na 3/8’’
     12 mm na 12 mm  1/2’’ na 1/2’’
     20 mm na 10 mm  3/4’’ na 3/8’’

Twardość powierzchni

Ilość warstw 

Typowa twardość powierzchni 1) 

 Pojedyncza warstwa  55 do 57 HRC (590 do 630 HV)
 Podwójna warstwa  59 do 62 HRC (675 do 750 HV)
 Potrójna warstwa i kolejne  60 do 64 HRC (700 do 810 HV)

 

1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

 

Właściwości

 

Ilość warstw 

ASTM G65 – Procedure A weight loss 2) 

 

 Powierzchnia

75% głębokości napoiny 3) 

 Pojedyncza warstwa  maksymalnie 0.25 g  maksymalnie 0.25 g
 Wielokrotna warstwa  maksymalnie 0.18 g  maksymalnie 0.18 g

 

2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.
3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni
do 75% głębokości napoiny.


   W skład mikrostruktury Duroxite 100 wchodzi duża ilość ekstremalnie twardych, bogatych w chrom węglików M7C3 o typowej twardości 1700 HK4) rozłożonych równomiernie na plastycznym podłożu eutektyczno-austenitycznym.   Udział objętościowy węglików utrzymywany jest między 30 a 50%, aby zapewnić dobre połączenie odporności na ścieranie i równomiernego łączenia. 

4) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

Mikrostruktura Duroxite

Grubość

Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako +10% określonej grubości.

Płaskość

 Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m. Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

Standardowe grubości napoiny

Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m
Jednostka metryczna (anglosaska) 

 

Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska

 1.8 m x 3.0 m (6’ x 10’)

2.4 m x 3.0 m (8’ x 10’) 

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 5 mm na 8 mm  3/16’’ na 5/16’’  25 mm  1’’  41 mm  1-5/8’’
 6 mm na 6 mm  1/4’’ na 1/4’’  25 mm  1’’  Niedostępna
 10 mm na 10 mm  3/8’’ na 3/8’’  12 mm  1/2’’  25 mm  1’’
 12 mm na 12 mm  1/2’’ na 1/2’’  6 mm  1/4’’  16 mm  5/8’’

 

Dostępność wymiarów indywidualnych proszę skonsultować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub centrum Hardox Wearparts pod względem gwarancji płaskości.

Duroxite 100 dostarczany jest w stanie po spawaniu, ale na życzenie klienta może być dostarczany po szlifowaniu.

Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

Zalecenia dostępne są w broszurze Duroxite lub u lokalnych pracowników wsparcia technicznego. Podczas gię cia, spawania, cięcia, szlifowania lub innych prac z tym produktem należy zachować odpowiednie środki ostrożności.