Produkcja stali

W produkcji stali wykorzystywane są dwa różne sposoby. Procesy zależą od użytego surowca – czy jest to ruda żelaza, czy złom metalowy.

Obecnie dostępny złom zaspokaja około 30% zapotrzebowania na nową stal, co oznacza, że jesteśmy zależni zarówno od stali produkowanej ze złomu, jak i od stali wytwarzanej z pierwotnego materiału, czyli tzw. bazującej na rudach produkcji wielkopiecowej. Szacuje się, że w 2050 roku, stal ze złomu będzie pokrywać 50% zapotrzebowania, co oznacza, że drugie 50% stali będzie nadal produkowane z pierwotnych surowców.

W SSAB produkujemy stal z rudy żelaza w krajach skandynawskich i ze złomu w USA. Patrząc na SSAB jako całość, w 2018 roku do produkcji stali użyto średnio 45% złomu. SSAB wykorzystuje około 20% złomu do produkcji stali w hutach w Skandynawii i 100% w hutach w USA. Oba procesy cechują całkowicie różne uwarunkowania środowiskowe.

1. Oparta na rudzie żelaza produkcja stali w Szwecji i Finlandii

Produkcja stali SSAB w Skandynawii bazuje na wielkich piecach hutniczych. Gorący metal produkowany jest w procesie redukcji rudy żelaza, poprzez dodanie węgla koksującego i węgla kamiennego do pieców. W efekcie procesu powstaje dwutlenek węgla.

W ramach obecnej technologii produkcja stali bez wytwarzania dwutlenku węgla jest niemożliwa. Proces jest jednak nieustannie udoskonalany z myślą o maksymalnej wydajności i wykorzystaniu gazów procesowych i energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Międzynarodowe analizy pokazują, że piece hutnicze SSAB są na czele, jeśli chodzi o niskie emisje dwutlenku węgla na 1 tonę gorącego metalu. Składa się na to kilka przyczyn: stosowanie wysokogatunkowych surowców w postaci pelletu rudy żelaza i węgla koksującego, jak również wydajne procesy niezakłóconej pracy pieców hutniczych. Duża część przydatnych pozostałości, takich jak ciepło, gaz, żużel czy pył, podlega recyklingowi, by minimalizować ilość odpadów.

2. Oparta na złomie produkcja stali w USA

Stal należy do najbardziej przetwarzalnych materiałów na świecie. Huty SSAB w Stanach Zjednoczonych produkują stal wyłącznie w oparciu o złom. Pewna ilość węgla i gazu naturalnego wykorzystywana jest w procesie produkcji, ale w większości do wytopu złomu stosuje się elektryczność.
180