Efektywność materiałowa

Emisje pochodzące z produkcji stali są kontrolowane i mogą być dalej redukowane dzięki poprawie efektywności materiałowej i energetycznej w procesach. Efektywność materiałowa oznacza większą produkcję przy mniejszej ilości potrzebnego materiału, stąd nacisk na wzrost efektywności w użyciu zasobów naturalnych. Produkcja żelaza i stali powoduje powstawanie szeregu pozostałości. Recyrkulacja tych materiałów jako surowców ponownie w procesie produkcji stali redukuje zapotrzebowanie na pierwotne surowce, co z kolei ogranicza emisje CO₂ i odpady. Materiały, które nie podlegają recyrkulacji wewnętrznie, zamieniane są w produkty uboczne i sprzedawane na zewnątrz, tworząc nowe źródła dochodów i ograniczając emisje CO₂ dzięki temu, że zastępują zasoby naturalne także w innych branżach. Wybór między wykorzystanieEmisje pochodzące z produkcji stali są kontrolowane i mogą być dalej redukowane dzięki poprawie efektywności materiałowej i energetycznej w procesach. Efektywność materiałowa oznacza większą produkcję przy mniejszej ilości potrzebnego materiału, stąd nacisk na wzrost efektywności w użyciu zasobów naturalnych. Produkcja żelaza i stali powoduje powstawanie szeregu pozostałości. Recyrkulacja tych materiałów jako surowców ponownie w procesie produkcji stali redukuje zapotrzebowanie na pierwotne surowce, co z kolei ogranicza emisje CO₂ i odpady. Materiały, które nie podlegają recyrkulacji wewnętrznie, zamieniane są w produkty uboczne i sprzedawane na zewnątrz, tworząc nowe źródła dochodów i ograniczając emisje CO₂ dzięki temu, że zastępują zasoby naturalne także w innych branżach. Wybór między wykorzystaniem wewnętrznym a sprzedażą zewnętrzną uwarunkowany jest oceną zrównoważenia. W ocenie tej kluczowe znaczenie ma wartość materiału jako surowca, jak również skutki środowiskowe.m wewnętrznym a sprzedażą zewnętrzną uwarunkowany jest oceną zrównoważenia. W ocenie tej kluczowe znaczenie ma wartość materiału jako surowca, jak również skutki środowiskowe.