HYBRIT - w stronę stali bez paliw kopalnych

W 2016 roku spółki 2016, SSAB, LKAB oraz Vattenfall połączyły siły, by stworzyć HYBRIT – inicjatywę, która ma na celu zrewolucjonizowanie produkcji stali.

Pierwsza na świecie technologia produkcji stali bez paliw kopalnych - bez śladu węglowego

Branża stalowa przyczynia się do jednych z największych emisji dwutlenku węgla, stanowiąc 7% globalnych emisji CO2. Rosnąca liczba ludności i nasilona urbanizacja to czynniki zwiększające globalne zapotrzebowanie na stal do roku 2050. Dlatego wpływ produkcji stali na środowisko należy do poważnych wyzwań w Europie i na całym świecie.


Mając to na uwadze, w 2016 roku firmy SSAB, LKAB (największy europejski producent rudy żelaza) oraz Vattenfall (jeden z największych producentów energii elektrycznej w Europie) połączyły siły, by stworzyć HYBRIT – inicjatywę, która dąży do zrewolucjonizowania produkcji stali. Celem HYBRIT jest zastąpienie wodorem węgla koksującego, stosowanego tradycyjnie w produkcji stali w oparciu o rudę żelaza. Rezultatem będzie pierwsza na świecie technologia produkcji stali bez paliw kopalnych, praktycznie bez śladu węglowego.

Szwecja posiada unikalne warunki dla tego projektu, dzięki dobremu dostępowi do elektryczności ze źródeł odnawialnych, najwyższej jakości rudzie żelaza oraz specjalistycznej, innowacyjnej branży stalowej. Aktualnie sprawdzane są możliwości poszerzenia projektu HYBRIT o Finlandię.

Wszystkie fabryki zostaną przekształcone

Już przed wprowadzeniem w życie rozwiązania w produkcji stali bez paliw kopalnych, SSAB zamierza zredukować emisje CO2 w Szwecji o 25% do 2025 roku, dzięki przekształceniu pieca hutniczego w szwedzkim Oxelösund w elektryczny piec łukowy. W latach 2030-2040 planowane są podobne konwersje pieców hutniczych w Luleå, w Szwecji oraz w Raahe, w Finlandii, by wyeliminować większość pozostałych emisji CO2 i osiągnąć cel eliminacji paliw kopalnych do 2045 roku.

Etapy

Wstępne studium wykonalności

Wstępne studium wykonalności wykonano w latach 2016-2017. Wnioski są następujące – stal pozbawiona paliw kopalnych, biorąc pod uwagę dzisiejsze koszty energii elektrycznej, węgla i koszt emisji CO2, będzie o 20-30% droższa. Przy obniżających się cenach energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i rosnących kosztach emisji CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS), studium wykonalności zakłada, że stal bez paliw kopalnych będzie w przyszłości w stanie konkurować na rynku z tradycyjną stalą.

Etap pilotażowy

Autorzy projektu (SSAB, LKAB i Vattenfall) udzielili zielonego światła dla kolejnego etapu HYBRIT i latem 2018 roku rozpoczęły się prace nad budową unikalnego w skali światowej, pilotażowego zakładu produkującego stal bez paliw kopalnych na terenie huty SSAB w Luleå, w Szwecji. W zakładzie pilotażowym HYBRIT będziemy produkować wodór poprzez elektrolizę wody, a następnie stosować uzyskany wodór do testowania bezpośredniej redukcji rudy żelaza w celu produkcji zredukowanego żelaza DRI, tzw. żelaza gąbczastego. DRI jest z kolei używane jako materiał źródłowy wraz ze złomem stalowym do produkcji stali. Zakład pilotażowy będzie gotowy w 2020 roku.

Latem 2019 roku rozpoczęła się także budowa zakładu produkcji pelletu bez paliw kopalnych na terenie LKAB w szwedzkim Malmberget. W tym procesie paliwa kopalne zostaną zastąpione biopaliwem.

Podjęto również decyzję dotyczącą budowy pilotażowego magazynu wodoru, 25-35 m pod ziemią, na terenie siedziby LKAB w Svartöberget, w pobliżu budowanego zakładu HYBRIT SSAB w Luleå. Pilotażowe składowanie przewiduje się na lata 2022-2024.

Łączny koszt etapu pilotażowego szacowany jest na 2 mld SEK. Szwedzka Agencja Energetyczna wyłoży 599 mln SEK na etap pilotażowy, a trzy spółki, SSAB, LKAB i Vattenfall, pokryją po jednej trzeciej pozostałych kosztów każda.

Etap demonstracyjny

Niedawno autorzy inicjatywy HYBRIT ogłosili, że rozpoczną działania mające na celu przygotowanie do etapu demonstracyjnego trzy lata przed planowanym terminem. Nowy plan zakłada gotowość zakładu demonstracyjnego HYBRIT w 2025 roku, jednocześnie z konwersją pieca hutniczego SSAB w Oxelösund w Szwecji, co pozwoli SSAB produkować do użytku komercyjnego stal bez paliw kopalnych na bazie rudy żelaza od 2026 roku. Na rynku widoczne jest rosnące zainteresowanie klientów kwestią zmniejszenia emisji w ich łańcuchach wartości, co otwiera duży potencjał dla stali bez paliw kopalnych jako produktu premium.

Fossil free steel timeline
Hybrit plant
HYBRIT plant under construction in Luleå

W celu realizacji inicjatywy HYBRIT potrzebny jest jednak nadal znaczny wkład lokalny ze strony poszczególnych państw, instytucji badawczych i uczelni. Konieczny jest dobra dostępność elektryczności ze źródeł odnawialnych, lepsza infrastruktura i szybki rozwój sieci wysokiego napięcia, inicjatywy badawcze, szybsze procedury administracyjne oraz aktywne wsparcie rządów dla programów pilotażowych, jak również długofalowe wsparcie na poziomie Unii Europejskiej.

Filmy i prezentacje

Aktualności

gru 10 2019

SSAB jako pierwsza firma na rynku ze stalą wyprodukowaną bez użycia paliw kopalnych

Spółka stalowa SSAB prezentuje swój plan zostania pierwszą na świecie firmą oferującą stal pozbawioną paliw kopalnych w procesie produkcyjnym. Plan przejścia do produkcji stali w oparciu o rudę żelaza, ale bez paliw kopalnych przedstawiony został ponad 400 klientom i partnerom podczas seminariów w Sztokholmie związanych z nagrodą SSAB Swedish Steel Prize.