Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna w produkcji stali stanowi kluczowy priorytet w SSAB. Postrzegamy ją jako możliwość redukcji kosztów i zmniejszenia wpływu SSAB na środowisko. SSAB poprawia efektywność kosztową w produkcji stali poprzez użycie gazów procesowych i ciepła z odzysku, by zmniejszyć potrzebę zakupu energii w postaci paliw i elektryczności.

Odzysk energii w produkcji wielkopiecowej

W celu poprawy efektywności energetycznej, energia odzyskiwana jest w procesie produkcji. Gazy, para i gorąca woda produkowane w procesach podlegają odzyskowi i wykorzystaniu w innych procesach, by generować energię elektryczną i cieplną.

 

 

Procesy produkcyjne generujące energię

W związku z procesem redukcji rudy żelaza do gorącego metalu, wytwarzane są wysokoenergetyczne gazy procesowe. Gazy te wykorzystywane są przez SSAB w produkcji stali. W piecu hutniczym, tlen wiązany z rudą żelaza przekształcany jest na CO i CO2 poprzez reakcję z węglem. Jak wskazuje nazwa, gaz wielkopiecowy (BFG) powstaje w piecu hutniczym. To mieszanka gazowa zawierająca głównie tlenek węgla i dwutlenek węgla z procesów redukcji. Choć gaz ten ma małą wartość cieplną, jego ilość powoduje, że zawiera jednak znaczną ilość energii, którą można wykorzystać do spalania we własnych procesach do produkcji koksu lub surówki hutniczej, bądź w elektrociepłowni, gdzie energia ta jest zamieniana na elektryczną i grzewczą. SSAB wykorzystuje następnie energię elektryczną w procesach produkcji, natomiast energię cieplną dostarcza do lokalnej sieci ciepłowniczej.

SSAB produkuje koks w procesie suchej destylacji węgla w koksowniach. Ogrzewania węgla uwalnia wysokoenergetyczne gazy, składające się głównie z wodoru i tlenku węgla. Gazy te wykorzystywane są w procesach produkcji zamiast paliw zewnętrznych takich jak gaz naturalny, LPG czy ropa. Proces BOF również generuje wysokoenergetyczne gazy, zawierające przede wszystkim tlenek węgla. Gazy BOF (BOFG) są mieszane z gazem wielkopiecowym przed spalaniem w elektrowni. Elektrociepłownie na terenie zakładów produkcyjnych SSAB w Szwecji i Finlandii produkują 50% energii elektrycznej potrzebnej spółce w Skandynawii, jak również zaopatrują w ciepło lokalne sieci w Luleå, Oxelösund i Raahe.

 

Zużycie energii w SSAB

Oprócz gazów procesowych odzyskiwanych jako energia elektryczna i grzewcza w produkcji stali w SSAB, w procesach stosowane są również paliwa nabywane, takie jak gaz naturalny, LPG i ropa. Paliwa te służą np. do rozgrzania stali w procesie walcowania na gorąco czy obróbki końcowej. W celu maksymalizacji efektywności energetycznej pierwszeństwo mają zawsze gazy procesowe. Odzyskiwane jest również ciepło z gazów odpadowych i maszyn, używane później wewnętrznie, by ograniczyć zakup energii.
180