Zrównoważone działania

Steel production

Produkcja stali

W produkcji stali wykorzystywane są dwa różne sposoby. Procesy zależą od użytego surowca – czy jest to ruda żelaza, czy złom metalowy.

Pierwsza na świecie technologia produkcji stali bez paliw kopalnych - bez śladu węglowego

W 2016 roku spółki 2016, SSAB, LKAB oraz Vattenfall połączyły siły, by stworzyć HYBRIT – inicjatywę, która ma na celu zrewolucjonizowanie produkcji stali.

Efektywność CO₂ w SSAB

Firma SSAB jest zaangażowana w stałe prace środowiskowe mające na celu minimalizację negatywnego wpływu naszych działań na środowisko.

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna w produkcji stali stanowi kluczowy priorytet w SSAB. Postrzegamy ją jako możliwość redukcji kosztów i zmniejszenia wpływu SSAB na środowisko.

Efektywność materiałowa

Emisje pochodzące z produkcji stali są kontrolowane i mogą być dalej redukowane dzięki poprawie efektywności materiałowej i energetycznej w procesach.