Zrównoważone rozwiązania budowlane

Ruukki Construction oferuje zrównoważone produkty budowlane, takie jak systemy elewacyjne i dachowe oraz towarzyszące im usługi. Usługi te dostępne są dla konkretnego produktu lub w postaci optymalnego pełnego pakietu od jednego dostawcy.

Portfolio produktów obejmuje komponenty stalowe w postaci płyt warstwowych, okładzin elewacyjnych i blachodachówek, blach trapezowych nośnych, jak również konstrukcji stalowych.

Naszym celem jest dostarczanie atrakcyjnych architektonicznie produktów o dużej wydajności ekonomicznej i technicznej oraz promocja zrównoważonego rozwoju na każdym etapie cyklu życia budynków naszych klientów. Świadome ekologicznie budownictwo to ugruntowana i coraz powszechniejsza praktyka, polegająca na dążeniu do tworzenia zdrowego otoczenia i dalszej poprawy jakości procesów budowlanych.

Przykładowo, zastosowanie energooszczędnych płyt warstwowych Ruukki może obniżyć koszty energii w budynku o 20% w porównaniu ze zwykłymi płytami.

Bardziej zrównoważone budynki

Energooszczędne rozwiązania, efektywne materiałowo produkty oraz aktywność innowacyjna to kluczowe inicjatywy w strategii zrównoważonego rozwoju Ruukki Construction.

Od kilku lat na rynkach europejskich obecne są energooszczędne płyty Ruukki® Energy, stanowiące mocną pozycję w ofercie Ruukki. Stosowanie energooszczędnych płyt Ruukki, zapewniających wysoką szczelność obudowy, pozwala obniżyć roczne koszty energii o 20% w porównaniu do rozwiązań bazujących na zwykłych płytach warstwowych.
W ofercie Ruukki znajdują się również płyty life, wykorzystujące materiały z recyklingu, co umożliwia redukcję emisji dwutlenku węgla aż do 20% w trakcie etapu produkcji. Płyty life są szczególnie popularne w krajach skandynawskich. Obecnie znaczna część płyt produkowanych w Skandynawii jest właśnie typu life.

Rozwiązania solarne Ruukki Construction dla dachów i elewacji umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody na potrzeby gospodarstw domowych, jak również do produkcji elektryczności. Rodzinę produktów solarnych Ruukki wdrożyło w 2014 roku. Zainteresowanie nowymi rozwiązaniami rosło powoli, ale systematycznie. Aby ułatwić zakup takich systemów konsumentom, dostępne są pakiety rozwiązań solarnych o różnej wielkości i mocy.

Ze względu na to, że budynek jako obiekt fizyczny ma wpływ funkcjonalny i pomaga kształtować swoje najbliższe otoczenie, Ruukki Construction oferuje klientom szereg sposobów zrównoważonego rozwoju w ujęciu architektonicznym. Rozwiązania konstrukcji stalowych pozwalają na elastyczną i efektywną modyfikację przestrzeni w dłuższym wymiarze czasu. Produkty elewacyjne Ruukki Construction oferują wiele możliwości tworzenia budynków komponujących się z otoczeniem. Rozwiązania solarne Liberta Solar to kolejny przykład dbałości o środowisko, podkreślający zrównoważony charakter budownictwa z Ruukki.

.

Wartość dla klientów

W ciągu ostatnich lat firma Ruukki Construction opracowała rozwiązania o wartości dodanej dla klienta nie tylko w formie produktów, ale także koncepcji biznesowych, dzięki którym wartość jest łatwiej dostępna dla użytkowników końcowych. Ruukki Construction było zaangażowane m.in. w projekt budowy hali “zero-energy” na terenie kampusu uniwersytetu HAMK w Hämeenlinna, w Finlandii, którą ukończono w 2015 roku.

Gotowy obiekt może pochwalić się kilkoma innowacyjnymi rozwiązaniami Ruukki Construction – są to płyty energooszczędne, kasetony solarne, pale energooszczędne oraz inne zrównoważone sposoby produkcji energii na potrzeby budynku.

Energooszczędne rozwiązania Ruukki Construction pozwalają uzyskać wyższe noty w systemach certyfikacji środowiskowej budynków takich jak LEED i BREEAM.

data
180