180
Zrównoważona oferta
Su

Zrównoważona oferta

Jednym z najważniejszych czynników w dążeniach do zrównoważonego rozwoju jest koncepcja, w której dbałość o środowisko i maksymalizacja wydajności idą ramię w ramię, jeśli chodzi o produkty i procesy naszych klientów. Kierując naszą działalnością w zrównoważony sposób, nie tylko możemy zrealizować nasze cele stania się jedną z najbardziej zrównoważonych spółek stalowych na świecie, ale także możemy poprawić naszą zdolność osiągania dobrych wyników finansowych i operacyjnych. Mając to na uwadze, SSAB wprowadza nowe inicjatywy w ramach zrównoważonej oferty, które pomagają nam zademonstrować wyraźne korzyści naszych produktów dla naszych klientów, jak również umocnić nasz korporacyjny wizerunek firmy stwarzającej warunki współpracy na rzecz zrównoważenia i efektywności.